top of page

Reklama

,,Gdzie są władze gminne? Wybory samorządowe za rok, więc chyba uznały, że teraz nie trzeba być"

Jedyna jednostka KSRG w gminie Słupca. Ma najwięcej wyjazdów i podjętych inicjatyw ze wszystkich OSP w gminie. A mimo to, fakt ten zignorowały władze gminne. OSP Kamień jest już po walnym zebraniu sprawozdawczym.


Jednostka z Kamienia w 2022 r. interweniowała ponad 50 razy. Strażacy wyjeżdżali nie tylko na teren swojej gminy, ale również brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu słupeckiego i konińskiego. Ukończyli liczne szkolenia, a druh Wojciech Młodożeniec wziął udział w pilotażowym projekcie ,,Pierwszy Ratownik".


Strażacy z Kamienia brali udział w uroczystościach kościelnych i państwowych, gościli na festynach, gdzie prezentowali swój sprzęt używany w akcjach ratowniczo-gaśniczych, sędziowali zawody z pierwszej pomocy. Wspólnie z zaprzyjaźniona jednostką ze Szyszłowa zorganizowali I Mistrzostwa KPP OSP, w których wzięły udział ekipy z całej Polski.


Druhowie z Kamienia zabezpieczali liczne biegi, zorganizowali dwie zbiórki krwi, a także zbiórkę najpotrzebniejszych materiałów na rzecz uchodźców z Ukrainy. 10 grudnia już kolejny rok z rzędu gościli krwiodawców z całego powiatu. Odbyły się wtedy Powiatowe Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa.


Jednostka w Kamieniu w minionym roku pozyskała osiem kompletów ubrań specjalnych. Na dachu sali OSP zamontowano panele fotowoltaiczne. Druhowie dokonali także malowania elewacji zewnętrznej części budynku garażowego.


Walne zebranie sprawozdawcze było doskonałą okazją do wręczenia podziękować instytucjom, które wspierały działalność jednostki w minionym roku. Wyróżniono także najaktywniejszych druhów, a więc: Franciszka Szramę, Kazimierza Kaliskiego, Henryka Zawodnego, Łukasza Gołdycha, Michała Nierychłego, Stanisława Adamczyka, Zbigniewa Kusiołka, Waldemara Rosiaka, Remigiusza Marchlewicza, Henryka Marchlewicza, Mariana Balcerzaka, Łukasza Łuczaka, Zbigniewa Rachubę, Miłosza Kujawę, Patryka Kujawę, Władysława Kujawę, Łukasza Graczyka, Huberta Graczyka, Jarosława Kusiołka, Piotra Maciejewskiego, Gretę Maciejewską, Radosława Berdę, Marcina Balcerzaka i Wojciecha Młodożeńca.


Walne zebranie podjęło uchwałę, aby druhowi Andrzejowi Skowronkowi nadać tytuł ,,członek honorowy". Podniesiono również składkę członkowską z 20 na 30 zł.


Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: Robert Brzymyszkiewicz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy, Marcin Czarciński - Komendant Gminny, Jerzy Kałecki - kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupcy (w imieniu starosty), Marek Walczak - prezes zaprzyjaźnionej jednostki z Piotrowic.. Wśród gości zabrakło przedstawicieli władz gminy co zauważył druh Andrzej Ruminkiewicz, przedstawiciel zarządu SMU Strzałkowo i Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.


- Gdzie są władze gminne? Gdyby nie radny Łukasz Graczyk to nie byłoby żadnego przedstawiciela. Wybory samorządowe dopiero za rok, więc chyba uznały, że teraz nie trzeba być - stwierdził dh Andrzej Ruminkiewicz. Zapewne w przyszłym roku zarząd OSP w Kamieniu będzie miał urwanie głowy, aby zmieścić krzesła przy stole prezydialnym.


We wolnych wnioskach głos zabrał wspomniany wcześniej dh Graczyk. Zapytał się on gminnego komendanta o nowy wóz dla jednostki w Kamieniu, ponieważ takie były założenia na zebraniu z prezesami pod koniec 2022 r. Jak się później okazało, nastąpiła zmiana planów i nowy wóz ma trafić do strażaków z Wilcznej. Marcin Czarciński wyjaśnił, że taka zmiana nastąpiła z racji, ze druhowie z OSP z Wilcznej przekazali swój poprzedni wóz na Ukrainę i jest szansa na pozyskania środków na zakup nowego wozu. Jest to jednak długa droga.


O tym jaki miniony rok był dla jednostki OSP Kamień i o planach na 2023 porozmawialiśmy z naczelnikiem, Wojciechem Młodożeńcem. (Galeria zdjęć pod nagraniem)Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page