top of page

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady funkcjonowania portalu informacyjnego Echo Słupcy dostępny pod adresem https://www.echoslupcy.net/ (zwany w dalszej części Portalem). Regulamin został opracowany przez administratora Portalu, Huberta Graczyka (zwany w dalszej części Administratorem)

 2. Użytkownikiem portalu jest osoba fizyczna korzystająca z Portalu, W przypadku określonych usług Portalu, Administratora zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z Portalu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości lub możliwości - w przypadku określonych treści - informowania użytkownika o takich treściach, ze stosownym ostrzeżeniem (np. treści dla dorosłych, drastyczne itp.). 

 3. Echo Słupcy to zbiór stron www w zarejestrowanej domenie echoslupcy.net. Portal przekazuje wiadomości z terenu powiatu słupeckiego i konińskiego. Administrator na Portalu może umieszczać informacje o charakterze krajowym i światowym, jeżeli uzna, że są one ważne dla społeczności lokalnej.

II. Zasady korzystania z Portalu

 1. Portal umożliwia przeglądanie informacji o bieżących wydarzeniach w powiecie słupeckim i konińskim, jak również ich komentowanie i udostępnianie.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

 3. W celu prawidłowego korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej.

 4. Każdy Użytkownik Portalu może przeglądać artykuły, polubić, komentować a także udostępnić je na portalach społecznościowych.

 5. Komentarz zamieszczany przez Użytkownika nie może:

 • naruszać niniejszego Regulaminu i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej;

 • zawierać treści wulgarnych i obraźliwych;

 • zawierać treści popierających lub głoszących dyskryminację płciową, rasową, religijną, etniczną itd. lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • zawierać treści popierających lub głoszących faszyzm i komunizm lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • zawierać treści pornograficznych lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • zawierać treści popierających lub głoszących dewiacje społeczne (np. alkoholizm, narkomanię) lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • bezpodstawnie oskarżać innych osób;

 • zawierać treści komercyjnych;

 • wprowadzać w błąd;

 • poruszać tematu niezwiązanego z artykułem.​

  7. Komentarz, który nie jest zgodny z niniejszym Regulaminem zostanie usunięty przez Administratora.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie skargi i reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres wskazany na Portalu.

 2. Każdy Użytkownik posiadający konto na Portalu ma prawo wglądu do własnych informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych informacji (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (prawo realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika skierowane pocztą elektroniczną na adres wskazany na Portalu).

 3. Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych i konta Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Należy od czasu do czasu sprawdzać ten portal, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.

 5. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozpatrywane przez Administratora w oparciu o prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

bottom of page