top of page

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady funkcjonowania portalu informacyjnego Echo Słupcy dostępny pod adresem https://www.echoslupcy.net/ (zwany w dalszej części Portalem). Regulamin został opracowany przez administratora Portalu, Huberta Graczyka (zwany w dalszej części Administratorem)

 2. Użytkownikiem portalu jest osoba fizyczna korzystająca z Portalu, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika na tym Portalu (tj. niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat w ramach profilu użytkownika, niezależnie od posiadania konta, niezależnie od faktu zalogowania lub zarejestrowania). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna. W przypadku określonych usług Portalu, Administratora zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z Portalu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości lub możliwości - w przypadku określonych treści - informowania użytkownika o takich treściach, ze stosownym ostrzeżeniem (np. treści dla dorosłych, drastyczne itp.). 

 3. Echo Słupcy to zbiór stron www w zarejestrowanej domenie echoslupcy.net. Portal przekazuje wiadomości z terenu powiatu słupeckiego i konińskiego. Administrator na Portalu może umieszczać informacje o charakterze krajowym i światowym, jeżeli uzna, że są one ważne dla społeczności lokalnej.

 4. Użytkownik na Portalu może założyć konto. W tym celu musi skorzystać z formularza rejestracji. Zakładając konto Użytkownik akceptuje Regulamin i Politykę prywatności Portalu. 

II. Zasady korzystania z Portalu

 1. Portal umożliwia przeglądanie informacji o bieżących wydarzeniach w powiecie słupeckim i konińskim, jak również ich komentowanie i udostępnianie.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

 3. W celu prawidłowego korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej.

 4. Każdy Użytkownik Portalu może przeglądać artykuły, polubić, a także udostępnić je na portalach społecznościowych.

 5. Tylko Użytkownik, który założył konto na Portalu ma możliwość komentowania artykułów.

 6. Komentarz zamieszczany przez Użytkownika nie może:

 • naruszać niniejszego Regulaminu i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej;

 • zawierać treści wulgarnych i obraźliwych;

 • zawierać treści popierających lub głoszących dyskryminację płciową, rasową, religijną, etniczną itd. lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • zawierać treści popierających lub głoszących faszyzm i komunizm lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • zawierać treści pornograficznych lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • zawierać treści popierających lub głoszących dewiacje społeczne (np. alkoholizm, narkomanię) lub linków/hiperłączy prowadzących do wspomnianych treści;

 • bezpodstawnie oskarżać innych osób;

 • zawierać treści komercyjnych;

 • wprowadzać w błąd;

 • poruszać tematu niezwiązanego z artykułem.​

  7. Komentarz, który nie jest zgodny z niniejszym Regulaminem zostanie usunięty przez Administratora. O tym fakcie użytkownik zostanie poinformowany.​

  8. W przypadku, gdy komentarz danego Użytkownika zostanie usunięty po raz trzeci, Administrator usuwa jego konto utworzone na Portalu. Przy drugim usunięciu komentarz Użytkownik otrzyma ostrzeżenie o możliwości usunięcia jego konta.

III. Konto Użytkownika

 1. Użytkownik posiada możliwość założenia na Portalu unikatowego konta. Dzięki niemu Użytkownik ma możliwość komentowania materiałów zamieszczanych na portalu.

 2. W celu założenia konta na Portalu Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji potrzebny jest adres skrzynki elektronicznej, a także uniwersalne hasło używane na Portalu. Rejestracji można także dokonać za pośrednictwem Facebooka lub Gmaila.

 3. W celu ponownego korzystania z konta Użytkownik musi użyć formularza logowania. W celu wyjścia z profilu Użytkownik musi się wylogować.

 4. Podanie jakichkolwiek danych w profilu jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (adres e-mail).

 5. Użytkownik nie może podszywać się pod inne osoby.

 6. Wyświetlana nazwa musi spełniać te same wymogi, które zostały ujęte w punkcie II.6.

 7. Tytuł musi spełniać te same wymogi, które zostały ujęte w punkcie II.6.

 8. Sekcja O mnie musi spełniać te same wymogi, które zostały ujęte w punkcie II.6.

 9. Zamieszczone zdjęcie/grafika jako zdjęcie profilowe lub w tle musi spełniać te same wymogi, które zostały ujęte w punkcie II.6.

 10. W przypadku, gdy profil nie jest zgodny z punktem III. 5 - 9 zostanie on usunięty przez Administratora bez poinformowania Użytkownika.

 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie na Portalu, w szczególności komentarzy.

 12. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie skargi i reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres wskazany na Portalu.

 2. Każdy Użytkownik posiadający konto na Portalu ma prawo wglądu do własnych informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych informacji (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (prawo realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika skierowane pocztą elektroniczną na adres wskazany na Portalu).

 3. Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych i konta Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników.

 5. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozpatrywane przez Administratora w oparciu o prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

bottom of page