top of page

Reklama

Major Tadeusz Janas z awansem wojskowym

Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim - mjr Tadeusz Janas został mianowany na wyższy stopień wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej.


Decyzja o awansie została podjęta jeszcze w tamtym roku. W piątek (12 stycznia) w sali herbowej starostwa odbyło się uroczyste wręczenie aktu mianowania. Decyzję ministra o awansie Tadeusza Janasa wręczył płk Marek Kosicki, szef Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w towarzystwie dwóch oficerów: mjr Grochulskiego i por Maasa. W uroczystości wziął również udział starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak.


- Doceniając zasługi majora Tadeusza Janasa starosta słupecki podjął starania o nadanie majorowi stopnia podpułkownika. Procedura trwała wiele miesięcy. Oceniający wniosek, przygotowany przez pracowników Biura Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy, nie mieli żadnych zastrzeżeń by przychylić się do składanej aplikacji.


Ppłk Tadeusz Janas s. Leona urodził się 1 października 1932 roku w Słupcy. Absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, wieloletni pracownik Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddziału Rejonowego w Gnieźnie.


Był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w latach 1948 – 1950. Współorganizował wówczas w szkole konspiracyjną, antyreżimową organizację. Najpierw nazwano ją Związkiem Młodych Patriotów Polskich, a później zmieniono nazwę na Polską Partię Wolności. Właśnie z powodu tej działalności Tadeusz Janas nie ukończył liceum.


W październiku 1950 roku, jako uczeń X klasy wraz z grupą kolegów z organizacji, został aresztowany przez UB. Rok później Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał go na karę 10 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie. Chociaż warunkowo został zwolniony w 1954 roku, to w stalinowskiej Polsce miał ogromne trudności w kontynuowaniu nauki i podjęciu pracy.


Po przemianach 1989 roku został w pełni zrehabilitowany i otrzymał m.in. tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Jest Kawalerem Krzyża Orderu Krzyża Niepodległości. Odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu historii Polski oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich.


Jest autorem książki „Okruchy pamięci. Z dziejów zniewolenia narodu”, w której zawarł swoje wspomnienia z okresu licealnej konspiracji. Obecnie ppłk Tadeusz Janas jest członkiem władz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych JAWORZNIACY – oddział w Słupcy - poinformowało słupeckie starostwo.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w SłupcyOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page