top of page

Reklama

W szkole podstawowej w Kawnicach powstanie ekopracownia

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach otrzymała dofinansowanie na założenie pracowni o tematyce odnawialnych źródeł energii.


W ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska, w poniedziałek (5 czerwca) odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie i/lub doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.


W wydarzeniu wzięła udział dyrektor placówki - Halina Warzychowska, która odebrała okolicznościowy dyplom oraz upominek w postaci mikroskopu. Przedsięwzięcie realizowane przez szkołę w Kawnicach polega na utworzeniu pracowni ukierunkowanej na naukę o odnawialnych źródłach energii. Wśród wyposażenia znajdzie się zestaw doświadczalny- fotowoltaika, pomy ciepła, biopaliwa, auto z napędem wodorowym. Ponadto dla skuteczniejszej i efektywniejszej nauki zostanie zakupiony monitor interaktywny z laptopem, oraz urządzenie wielofunkcyjne z zestawem biurowym.


Dofinansowanie do inwestycji wyniesie do 90%, tj. ponad 70 tyś. zł. W ciągu roku od utworzenia ekopracowni będą prowadzone zajęcia, warsztaty skierowane nie tylko do uczniów szkoły, ale także do wszystkich zainteresowanych z całego powiatu konińskiego.Przewidywana liczba osób korzystających z pracowni wyniesie ponad 5 tysięcy. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, w tym u dzieci i młodzieży, w zakresie tematów takich jak przeciwdziałanie emisjom, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, promowanie zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Zdjęcie: Urząd Miejski w Golinie

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page