top of page

Reklama

767x150 Agnieszka.png

W Powidzu i Ostrowitem powstanie posterunek policji

Dwa nowe posterunki powstaną na terenie powiatu słupeckiego. Chodzi o Powidz i Ostrowite.


Dzisiaj (12.10) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zostało podpisane porozumienie intencyjne w sprawie współpracy dotyczącej powstania nowych posterunków policji w Powidzu i Ostrowitem. Stronę policyjną reprezentowała Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Violetta Mójta i Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk, a stronę samorządową Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit oraz Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski wraz z Zastępcą Małgorzatą Wesołowską.


Porozumienie stanowi wyraz woli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i samorządów z powiatu słupeckiego do zgodnego współdziałania w celu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej i dbałości o porządek publiczny.


- Utworzenie nowych posterunków to odpowiedź na wnioski i oczekiwania mieszkańców oraz włodarzy gmin. Samorządy zobowiązały się do użyczenia lokali. Strona policyjna zapewnia obsadę etatową posterunków - informuje KPP w Słupcy.

Zdjęcie: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

Comments


bottom of page