top of page

Reklama

Rolnicy ze swoimi postulatami u posła Michała Pyrzyka

Odstąpienie od założeń Zielonego Ładu, wprowadzenie ceł na produkty z Ukrainy, obniżenie cen nawozów azotowych, wprowadzenie jasnych i czytelnych oznaczeń krajów pochodzenia produktów oraz ograniczenie populacji dzikich zwierząt - to tylko niektóre postulaty do posła Michała Pyrzyka, które skierowali rolnicy z powiatu słupeckiego.


Grupa rolników z naszego powiatu odwiedziła dzisiaj (19 lutego) posła Michała Pyrzyka, aby wręczyć mu listę swoich postulatów. - Dynamiczne i niebezpieczne zmiany zachodzące w rolnictwie polskim zmuszają do podejmowania szybkich decyzji w celu ochrony interesów państwa polskiego. Oczekujemy, że Pan Poseł Michał Pyrzyk członek rządu istotnie nam pomoże. Przypominamy, że obywatele polscy w własnym kraju nie powinni być dyskryminowani z uwagi na obywateli innych państw - czytamy w skierowanym piśmie.


Pracujący na roli chcą odstąpienia od założeń Zielonego Ładu, Fit for 55 oraz o opracowanie nowej Wspólnej Polityki Rolnej przyjaznej dla rolników. Zwracają oni uwagę na konieczność wprowadzenia ceł na produkty pochodzące z Ukrainy. Apelują o obniżenie cen środków produkcji, w szczególności nawozów azotowych.


Wnioskują również o liberalizację rynku nawozów fosforowych i potasowych. Chcą również, aby wprowadzono jasny i czytelny system oznaczeń krajów pochodzenia poszczególnych składników na opakowaniu produktu spożywczego oraz wprowadzenie zakazu sprzedaży produktów zagranicznych przepakowywanych i sprzedawanych jako polskie. Apelują także o zmianę przepisów dotyczących terminów stosowania nawozów. Ostatnim postulatem jest ograniczenie populacji dzikich zwierząt. Całą treść pisma skierowanego do posła zamieściliśmy poniżej.


postulaty-rolników-echo-słupcy
.pdf
Download PDF • 106KB

- Czekamy teraz na interwencję pana posła. Fajnie jeżeli coś zacznie się dziać. Jeżeli nie to będziemy musieli zaostrzyć protest - zapowiedzieli rolnicy. Wspomnieli również, że przed kilkoma dniami wspierali swoich protestujących kolegów na granicy z Ukrainą. Mieli tam być zastraszani przez stronę wschodniąPoseł Michał Pyrzyk zobowiązał się, że otrzymane postulaty przekaże ministrowi rolnictwa, Czesławowi Siekierskiemu. - Rolnicy oczekują zdecydowanych i szybkich działań. Te postulaty są słuszne, więc myślę, że ministerstwo będzie pracować nad tym, aby je w znaczącej części zrealizować. Chronią one polskiego rolnika i wychodzą naprzeciw bezpieczeństwu żywnościowemu Polek i Polaków - powiedział.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page