top of page

Reklama

Milionowa dotacja dla gminy Ostrowite

Decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych gminy Ostrowite na bieżący rok o kwotę aż 5 milionów złotych.


Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i przeznaczone są na zadanie: ,,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków ". Łączny koszt inwestycji wynosi 6 250 000 zł. - Różnicę stanowi wkład własny gminy - wyjaśnia wójt Mateusz Wojciechowski.


Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Giewartowskich Holendrach i Andrzejewie. Środki pójdą również na: modernizację stacji uzdatniania wody w Kąpielu, modernizację przepompowni ścieków, zaopatrzenie oczyszczalni i SUW w instalacje OZE, zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowej, niezbędnej do realizacji obowiązku wynikającego ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zdjęcie pieniędzy: Pixabay

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page