top of page

Reklama

Która gmina w powiecie słupeckim jest najbogatsza, a która najbiedniejsza?

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźnik dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw na 2023 r. Wśród najbogatszych samorządów w Wielkopolsce znalazła się gmina Powidz, wśród najbiedniejszych - gmina Zagórów.


Co roku resort finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) oraz województw (wskaźniki W). Wyniki stanowią podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 r.


Wskaźnik G oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy przez liczbę mieszkańców. Bierze się pod uwagę rok poprzedzający rok bazowy. Wskaźnik G decyduje m. in. o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy też korzysta z tej pomocy.


W powiecie słupeckim najbogatszym samorządem okazała się gmina Powidz. Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3626,14 zł. Tym samym powidzki samorząd znalazł się na dziesiątym miejscu wśród najbogatszych gmin w województwie wielkopolskim.


Dalej znajduje się gmina Strzałkowo z kwotą 1981,93 zł. Kolejne w rankingu jest miasto Słupca - 1940,88 zł i gmina Słupca - 1742,74 zł. W gminie Ostrowite dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1397,48. Potem jest gmina Orchowo z wynikiem 1313,37 zł i Lądek - 1202,58 zł.


Wśród dwudziestu najbiedniejszym gmin w Wielkopolsce znalazł się gmina Zagórów. W tej gminie dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1189,14 zł.


Zdjęcie poglądowe: Pixabay

Yorumlar


bottom of page