top of page

REKLAMA

Dobre wiadomości dla mieszkańców Piotrowic

Gmina Słupca podpisała umowę w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Piotrowice.


- Z wielką przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Słupca – Pani Grażyna Kazuś, dnia 30 marca 2023r. roku, w imieniu gminy Słupca, podpisała umowę z wykonawcą – firmą BUD-AN Sp.zo.o w sprawie realizacji przedsięwzięcia: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w części miejscowości Piotrowice.


Inwestycja dotyczy części ulicy Słowikowej, Słupeckiej, Wierzbowej oraz ulicy Słomczyckiej.

Cena brutto umowy opiewa na kwotę 2 847 000 zł. Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości ostatecznej 2 704 650 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


W chwili obecnej rozpocznie się faza projektowa tego przedsięwzięcia i potrwa najdalej do 30 marzec 2024 r. Następnie Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych - informuje UG Słupca.

Zdjęcie: Urząd Gminy Słupca


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page