top of page

Reklama

Badania potwierdziły ptasią grypę

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach Jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy - H5N1.


Na wstępie warto poinformować, że nie jest on groźny dla ludzi. Popularny akwen w Wielkopolsce nie zostanie zamknięty. W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.


Wyznaczył on strefę objęta zakażeniem. Można zobaczyć ja na załączonej mapie. W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków.


- W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami. strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej).


Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane. W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722 323 370, oraz Ostrowite tel: 783 111 874, gm. Słupca tel: 603 586 952, PIW Słupca tel: 632 751 983.


W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki. Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.


Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco - przekazało nam Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Na początku maja w obrębie Jeziora Powidzkiego znaleziono ponad 200 martwych ptaków. Jak się później okazało, padły one w wyniku ptasiej grypy; zdjęcie: OSP Powidz

Kolorem czerwonym zaznaczono strefę objętą zakażeniem; mapa: Starostwo Powiatowe w Słupcy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page