top of page

Reklama

767x150 Agnieszka.png

89 uczniów otrzymało Stypendia Burmistrza Goliny

Jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w minionym roku szkolnym otrzymało 89 uczniów z gminy Golina.


Stypendia Burmistrz Goliny przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych. To pierwsze przyznaje się uczniom, których oceny na świadectwie szkolnym w danym roku, spełniają łącznie następujące kryteria: uzyskali średnią ocen na świadectwie z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2 – w klasach IV-VI szkoły podstawowej lub 5,0 – w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina.


Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach może być przyznane uczniom którzy spełniają łącznie następujące kryteria: uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) lub zajęcie czołowego miejsca na zawodach sportowych: na szczeblu wojewódzkim osiągnięcie co najmniej I-X miejsca, na szczeblu ogólnopolskim osiągnięcie co najmniej I-XX miejsca lub tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o charakterze artystycznym o zasięgu krajowym oraz uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina.


Ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 33 uczniów uzyskało wspomniane stypendia. Andrzejak Antonina, Antoniak Franciszek, Balcerzak Julian, Domiszewska Eliza, Gajewski Ignacy, Gralińska Joanna, Klichowski Dominik, Koliński Jakub, Koprowska Amelia, Koszela Barbara, Kołodziejczyk Roksana, Krych Wojciech, Kubsik Alicja, Kuklik Wiktor, Ławniczak Gabriela, Macyszyn Marika, Masłowska Kamila, Nowaczyk Michalina, Piasecki Łukasz, Przybyła Agata, Przybysławska Maja, Sołtysiak Filip, . Suta Agata, Szałecki Dominik, Szwacińska Anna, Tomczak Natalia i Woźniak Karmela otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei Kaiser Kinga, Dąbrowska Kinga, Julia Langner, Kazimierowski Jakub, Marciniak Sebastian oraz Szwacińska Anna otrzymali stypendia za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych.


Stypendia przyznano także 24 uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. W poprzednim roku szkolnym wysokie wyniki w nauce mieli: Greenhalgh Ella, Jastrzębski Sebastian, Kaczan Laura, Koper Filip, Kruszyński Wiktor, Krzemionka Martyna, Kwaśniewski Patryk, Majewski Paweł, Nowaczyk Julita, Orzechowska Weronika, Perliński Igor, Pierzchalska Wiktoria, Piotrowski Jan, Sobocińska Oliwia, Szykowny Filip, Wawrzyniak Paula, Wiśniewska Nadia, Woźniak Filip, Źrubek Gabriela. Za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych stypendia wręczono: Greenhalgh Ella, Kaczan Laura, Rybarczyk Zuzanna, Trząsalska Maria, Wawrzyniak Paula.


Ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymali: Andrzejewska Zofia, Dylewska Wiktoria, Dylewski Adam, Gołdych Kaja, Gołdych Marcel, Górniak Kacper, Jakubowska Tatiana, Janiszewski Adam, Kapuściński Gabriel, Łętowska Zuzanna, . Masłowska Vanessa, Nowak Julia, Pocztarek Filip, Ratajczyk Natalia, Stasiak Juliusz, Staszak Jakub, Staszak Julia, Strzelczyk Cezary, Walczak Tomasz, Waleriańczyk Oliwia, Stefańska Marianna, Szygenda Nadia, Witasik Maria, Wojtaszewska Maja, Wróblewski Miłosz i Wyparło Marika.


Pięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce, są to: Czerniak Paulina, Kurleto Zuzanna, Szczepańska Nadia, Tyderka Wioletta, Ziółkowski Jakub. Kurleto Zuzanna otrzymała także stypendium za osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych.


Łącznie do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynęło 97 wniosków. 89 spełniło kryteria określone w gminnej uchwale. Stypendia wypłacane są jednorazowo i wynoszą: 720 zł za osiągnięcia indywidualne i 540 zł za osiągnięcia zespołowe. W połowie września burmistrz Mirosław Durczyński odwiedzi placówki oświatowe, aby wręczyć uczniom pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcie poglądowe

Comentários


bottom of page