top of page

Reklama

Wykonają drogę za ponad 2 mln zł w Golinie na osiedlu Zachód

Ponad siedmiusetmetrowy odcinek drogi gminnej zostanie przebudowany w najbliższym czasie w Golinie.


W środę (18.01) w Urzędzie Miejskim w Golinie została podpisana umowa pomiędzy gminą Golina, reprezentowaną przez burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego a Zakładem Usług Ogólbudowlanych Roma Ruszkowska reprezetnowanym przez Łukasza Ruszkowskiego - pełnomocnika, na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód."


Inwestycja będzie polegać na przebudowie dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem w Golinie na osiedlu Zachód. Chodzi dokładnie o: ul. Orchowskiego (dł. 269 m), ul. Ogrodowa (133 m) , ul. Młodzieżowa (91 m), ul. Górnicza (118 m) oraz ul. Monte Cassino (120m).


Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodniki i opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejących zjazdów gruntowych i utwardzonych na zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.


Wzdłuż przedmiotowych ulic zaprojektowano wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,5 metra. Zakres prac obejmuje wykonanie docelowego oznakowania poziomego oraz pionowego. Odwodnienie ulic nastąpi poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.


Koszt inwestycji wynosi dokładnie 2 398 988, 31 zł. Gmina pozyskała na nią dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dotacji wynosi 2 278 799 zł. Prace mają zostać zakończone we wrześniu 2023 roku.

Zdjęcie: Urząd Miejski w Golinie


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!

Comments


bottom of page