top of page

REKLAMA

W urzędzie można składać zapotrzebowanie na węgiel

W związku z prowadzonymi przez rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego burmistrz Goliny zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Golina o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.


Dzięki temu będzie można określić zapotrzebowanie gospodarstw domowych w gminie Golina na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie całej gminy.


Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości i rodzaju węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Golinie w Punkcie Informacyjnym: telefonicznie pod nr 63 2418 095, SMS pod numer telefonu 601 766 180 lub e-mailem na adres: golina@golina.pl.


Wg założeń projektu ustawy gmina będzie mogła sprzedać węgiel po cenie nie wyższej niż 2 000 złotych brutto za tonę. Jeżeli gmina powierzy zadanie innemu podmiotowi, to cena węgla nie może być wyższa niż 2 200 złotych brutto za tonę.


Rodzaje węgla:

  • groszek (od 0,8 cm do 3,00 cm),

  • orzech (od 2,3 cm do 8,00 cm),

  • miał (od 0,1 cm do 3,00 cm).

Zdjęcie poglądoweOstatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page