top of page

Reklama

Przepytaliśmy kandydatów na Burmistrza Goliny

Trwa cykl artykułów na portalu Echo Słupcy, w którym przedstawiamy odpowiedzi kandydatów na wójtów i burmistrzów z naszego regionu na pytanie, które przygotowaliśmy wspólnie z naszymi czytelnikami.


Tym razem skupimy się na kandydatach na najwyższy urząd w gminie Golina. Tutaj o fotel burmistrza powalczy Mirosław Durczyński, Piotr Mielczarek i Dorota Nadolska. W sumie udało się dla nich ułożyć 11 pytań. Odpowiedzi otrzymaliśmy od dwóch kandydatów. Prezentujemy je wg nazwiska w kolejności alfabetycznej.


1.Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie.


Mirosław Durczyński: Mieszkańcem Gminy Golina jestem od 1993 roku. Swoje życie zawodowe i społeczne na wiele lat związałem z Gminą Golina i sprawami jej mieszkańców. W 1994 roku zostałem radnym Rady Miejskiej w Golinie, w latach 1998-2006 byłem jej Przewodniczącym. W kadencji 2010-2014 byłem radnym powiatu konińskiego. W 2014 roku dzięki zaufaniu jakim obdarzyli mnie mieszkańca gminy Golina zostałem Burmistrzem Goliny, a podczas wyborów w 2018 roku zostałem wybrany na kolejną kadencję. Burmistrzem Goliny jestem do dziś. Sprawy i problemy mieszkańców zawsze były mi bliskie. Od wielu lat aktywnie działam w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, m. in.:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, Zespół Interdyscyplinarny w Golinie, Przewodniczący Rady Osiedla Zachód w Golinie,

Przewodniczący Związku Międzygminnego Wodociagów i Kanalizacji w Koninie, członek OSP Golina, w latach 2011-2014 był prezesem jednostki, wiceprezes i prezes oddziału ZOSP RP oddział Miejsko-Gminny w Golinie, członek, sekretarz i wiceprezes w Prezydium Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Koninie, członek wydziału dyscypliny, członek zarządu, przewodniczący wydziału gier i ewidencji oraz prezes w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, delegat i członek komisji etyki PZPN, członek i wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS w Poznaniu,

członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska i inne. Myślę, że moje niezwykle bogate doświadczenie zawodowe pozwoliło mi z sukcesem pracować na rzecz lokalnej społeczności jako Burmistrz Goliny. Uważam, że praca którą do tej pory wykonywałem pozwoliła mi poznać trud z jakim spotyka się samorządowiec, dlatego też zdaje sobie sprawę z wyzwania jakie stawiam przed sobą kandydując na urząd Burmistrza Goliny, ale z drugiej stron mogę z całą świadomością powiedzieć, że mu podołam, czego dowodem jest dodatni bilans aktualnej kadencji.


Piotr Mielczarek: Nazywam się Piotr Mariusz Mielczarek. Mam 51 lat i jestem żonaty, mam też dwoje dzieci (córkę i syna). Posiadam wykształcenie wyższe - magisterskie. Obecnie przebywam na emeryturze. Od urodzenia jestem mieszkańcem Goliny.


2.Jakie są Pana dotychczasowe osiągnięcia na rzecz lokalnej społeczności?


MD: W swojej pracy samorządowca dożyłem do dialogu i współpracy, która owocowała podjęciem wielu różnorakich inicjatyw, które obejmowały pełen wachlarz problemów społecznych i gospodarczych. Dlatego też uważam, że moim największym atutem jest wcześniej wspomniana otwartość na potrzeby mieszkańców.


PM: W ciągu ostatnich lat nasza lokalna społeczność odnotowała liczne sukcesy i osiągnięcia, które wpłynęły pozytywnie na nasze życie codzienne. Dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu wielu osób udało nam się zrealizować wiele istotnych projektów. W latach 2010-2019 jako przewodniczący Osiedla „Zachód” w Golinie byłem inicjatorem oznakowania ulic na wspomnianym wcześniej osiedlu. Miało to bezpośredni wpływ na ułatwienie życia mieszkańców. Warto nadmienić, iż przyczyniło się to w znaczący sposób na szybki dojazd służb ratowniczych oraz porządkowych. Ponadto chciałbym dodać, że wraz z mieszkańcami Osiedla „Zachód” aktywnie uczestniczyłem w akcji oznakowywania ulic w czynie społecznym. Mając na celu sukcesywny rozwój Osiedla „Zachód” zainicjowałem również pomysł wykonania tablicy z planem osiedla.


3.Jak zamierza Pan wykorzystać położenie gminy Golina w celu sprowadzenia potencjalnego inwestora? Czy tereny inwestycyjne znajdujące się w gminie mogą przyciągnąć inwestora?


MD: mina Golina leży w ciekawym położeniu przy głównych szlakach komunikacyjnych takich jak droga krajowa DK25, droga wojewódzka DW 467 oraz węzeł autostrady A2-Sługocinek. Część gruntów położonych przy węźle objętych jest Golińską Stefą Aktywności Inwestycyjnej. Strefa uzyskała wyróżnienie w konkursie „Grunt na Medal” organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Atrakcyjne położenie przy węźle autostradowym przyciągnęło do Gminy Golina inwestora, który obecnie prowadzi negocjacje z właścicielami gruntów. Liczę, że ich przebieg zaowocuje sukcesem w postaci inwestycji przynoszącej korzyści dla gminy jak i mieszkańców.


PM: Jako kandydat na urząd burmistrza, zamierzam wykorzystać położenie Gminy Golina w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów poprzez promocję jej strategicznego położenia. Przez naszą gminę przechodzi Autostrada A-2 i trasa kolejowa Berlin-Warszawa oraz droga krajowa nr 92. Obejmując stanowisko burmistrza chciałbym skupić się na promowaniu dostępności naszego regiony do infrastruktury oraz możliwości rozwoju biznesowego, co może przynieść korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla nowych przedsiębiorstw.


4.Jakie plany ma Pan dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury gminy (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe itd.)?


MD: Na stronie internetowej Gminy Golina w zakładce Aktualności przedstawione zostały wszystkie inwestycje które udało nam się realizować jako Gminie Golina w latach 2018-2023 na łączną kwotę blisko 60 mln zł. Uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę około 42 mln zł z czego 18 mln zł to środki własne. Nie zamierzamy na tym poprzestawać i na kolejne lata zaplanowaliśmy szereg inwestycji m.in.: budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z punktem przesiadkowym, budowę i remonty dróg, przebudowa i adaptacja przedszkola „Baśniowy Dworek” budowa placów rekreacji i wypoczynku, budowa skate parku,

budowa tężni solankowych, budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych, odnawialne źródła energii dla mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie


PM: Jako kandydat na burmistrza Goliny, moje cele dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury Gminy Golina polegają na: przebudowie drogi krajowej DK-92 na wysokości Węglewa „bezpieczny wyjazd” oraz przebudowa drogi krajowej DK -92 czyli budowa lewoskrętu do miejscowości Kolno i Myśliborskie Holendry. Warto nadmienić iż w/w projekty w sposób znaczący wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców Węglewa, Kolna i Myśliborskich Holnedrów oraz podróżujących po drodze krajowej; podjęcie remontów drogowych, koncentrując się na naprawie najbardziej potrzebujących odcinków oraz utrzymaniu istniejących dróg w dobrym stanie. Będę również dążył do wytyczenia nowych chodników i tras rowerowych; zwiększenie zielonych obszarów, promując recykling i inicjatywy ekologiczne, aby utrzymywać czystość gminy i chronić środowisko naturalne. Poprzez te inwestycje infrastrukturalne chcę stworzyć gminę, która nie tylko będzie nowoczesna i funkcjonalna, ale także przyjazna dla wszystkich jej mieszkańców, zapewniając im komfort i bezpieczeństwo w codziennym życiu.


5.Obecnie urzędujący prezydent Piotr Korytkowski dąży do poszerzenia miasta. Jak Pan zapatruje się na ewentualne powiększenie miasta Konin kosztem powierzchni gminy Golina?


MD: Ze względu na dynamiczny rozwój mieszkaniowo-społeczny miejscowości w gminie Golina graniczących z miastem Konin, które nazywane są „sypialnią dla miasta Konina”, to głos mieszkańców powinien być najbardziej znaczący, dlatego też decyzję dotyczącą tego aspektu jeżeli miałaby być podjęta przez mnie to chciałbym ją poprzedzić rozmowami z mieszkańcami.


PM: Jestem przeciwny pomniejszeniu naszej Gminy Golina.


6.Czy obecna współpraca samorządów aglomeracji konińskiej jest wystarczająca? Czy gmina Golina może skorzystać na współpracy z innymi samorządami?


MD: Uważam, że jednym ze strategicznych cech dobrego samorządowca jest współpraca dlatego planuję dążyć do jej ciągłego polepszania. Z każdej współpracy można wyciągnąć korzyści i zamierzam ją, tak jak do tej pory kontynuować.


PM: Potrzeby Gminy Golina są duże dlatego musi współpracować z innymi samorządami nie tylko konińskim. Jako kandydat na burmistrza, uważam, że obecna współpraca samorządów w aglomeracji konińskiej jest ważna, ale wymaga dalszego rozwoju i wzmocnienia. Współpraca między gminami w naszej aglomeracji ma ogromny potencjał, który może przynieść liczne korzyści dla naszej społeczności. Gmina Golina zdecydowanie może skorzystać na współpracy z innymi samorządami w aglomeracji konińskiej. Poprzez wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń oraz wspólne inicjatywy możemy osiągnąć wiele korzyści, takich jak lepsze wykorzystanie zasobów, efektywniejsze planowanie infrastruktury czy realizacja większych projektów, które przyniosą korzyści dla wszystkich mieszkańców. Współpraca może obejmować obszary takie jak transport, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy czy edukacja. Działając wspólnie, możemy także lepiej reprezentować nasze interesy na szczeblu regionalnym i krajowym oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój naszej aglomeracji. Jako burmistrz Goliny, będę dążył do zacieśnienia współpracy z innymi samorządami w aglomeracji konińskiej, aby wspólnie budować silniejszą i bardziej dynamiczną społeczność, która będzie prosperować i rozwijać się na wielu płaszczyznach.


7.W najbliższej przyszłości na terenie powiatu konińskiego ma powstać elektrownia atomowa. Jaki jest Pana stosunek do kwestii atomu?


MD: Omawiane zagadnienie jest niezwykle szerokie, dlatego też należy wysłuchać racji zarówno zwolenników jak i przeciwników tego przedsięwzięcia. W mojej ocenie znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych, może okazać się trudne ale należy do niego bezwzględnie dążyć.


PM: Jestem świadomy, że kwestia energii atomowej budzi wiele emocji i kontrowersji w społeczności lokalnej oraz jest tematem, który wymaga poważnego rozważenia i analizy. W tym miejscu warto dodać, że do budowa elektrowni przyjedzie wielu specjalistów z kraju i świata, którzy przez około 10 lat będą napędzali tutejszą gospodarkę. Warto nadmienić, że w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku budowa elektrowni przyczyniła się do dużego rozwoju powiatu konińskiego.


8.Co Pan sądzi o transformacji energetycznej i odnawialnych źródłach energii elektrycznej?


MD: Odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Niestety, tradycyjne źródła energii, takie jak: węgiel, ropa naftowa i gaz cechują się wieloma wadami, w tym negatywne wpływem na nasze środowisko, ograniczonymi zasobami i niestabilnością cen. Uważam, że inwestowanie w odnawialne źródła energii ma wiele zalet w tym ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego należy wspierać rozwijający się sektor odnawialnych źródeł energii.


PM: Osobiście, jestem zwolennikiem poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które są bardziej przyjazne dla środowiska i mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Technologie odnawialne, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, mogą stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla naszej społeczności, redukując emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.


9.Jak gmina Golina może skorzystać na sprawiedliwej transformacji naszego regionu? Ma Pan jakieś pomysły?


MD: Transformacja gospodarcza jeżeli jest przeprowadzona sprawiedliwie dla gminy zawsze będzie korzystna. Każdy pomysł realizowany w ramach transformacji wymaga szczególnego podejścia i analizy do czego wszystkich serdecznie zachęcam.


PM: Gmina Golina ma ogromny potencjał do skorzystania na sprawiedliwej transformacji naszego regionu, która jest nie tylko niezbędna z perspektywy ochrony środowiska, ale także stanowi szansę na rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Są to miedzy innymi rozwój odnawialnych źródeł energii. Gmina Golina może zainwestować w instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe czy też wspieranie przedsiębiorczości poprzez promowanie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, które działają na korzyść środowiska i społeczności lokalnej.


10.Co Pan sądzi na temat mieszkań komunalnych? Należy je sprzedawać czy budować nowe?


MD: Budowa mieszkań komunalnych jest wydatkiem, ale też inwestycją przynoszącą dochody do budżety gminy. Można sprzedać działkę i mieć pieniądze od razu albo zainwestować na niej i przez lata zasilać gminny budżet. Faktem jest, że bez programów polegających na znaczącym podniesieniu dotowania budownictwa komunalnego sytuacja nie ulegnie zmianie. Państwo i samorządy powinny rozwijać budownictwo komunalne i społeczne. Jednak dotychczasowe negatywne doświadczenia z tego typu państwowymi programami np. Mieszkanie Plus, wskazuje, że wyzwanie wymaga korekty podejścia do problemu.


PM: Jako kandydat na burmistrza, jestem zdeterminowany do znalezienia najlepszego rozwiązania dla mieszkań komunalnych w naszej gminie. Uważam, że mieszkania komunalne pełnią kluczową rolę w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz w promowaniu społecznej integracji i równości szans. W sytuacji wzrostu zapotrzebowania na mieszkania komunalne, będę rozważał budowę nowych mieszkań.


11.Jako Burmistrz Goliny będę….


MD: Jako Burmistrz Goliny będę starał się nadal wychodzić potrzebą mieszkańców bo to ich zadowolenie jest motorem napędowym do działania.


PM: Jako burmistrz Goliny będę dążył do tworzenia społeczności opartej na współpracy i otwartości. Będę dbał o rozwój infrastruktury, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkim mieszkańcom. Chcę być głosem ludności i podejmować decyzję, które będą służyć najlepiej interesom naszej społeczności.

Zdjęcia pochodzą z mediów społecznościowych kandydatówOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


Reklama

reklama-szkolenie-online-twoja-pierwsza-książka-echo-słupcy.jpg
bottom of page