top of page

Reklama

Od nowego roku wyższy podatek od nieruchomości

Rada Miejska w Golinie na ostatniej sesji (23.11) podjęła uchwałę dotyczącą ustalenia nowych stawek podatku od nieruchomości.


Będą one obowiązywać od 2024 roku. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka wynosi 0,93 zł od 1m2 powierzchni.


6,66 zł od 1 ha trzeba będzie zapłacić za grunt pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 0,39 zł od 1 m2 przewidziano za pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 4,39 zł od 1 m2 powierzchni wynosi stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.


Uchwała dotyczyła także podatku od budynków lub ich części. W przypadku budynku mieszkalnego od nowego roku stawka będzie wynosić 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 24,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej trzeba będzie zapłacić za budynek, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


14,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi stawka podatku od budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. W przypadku placówek zdrowotnych stawka od 2024 r. wynosić będzie 5,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


Dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego podatek wyniesie 6,00 zł od 1 m2, za wyjątkiem budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowe. W tym wypadku stawka została uchwalona na kwotę 9,40 zł od 1 m2.


Od budowli podatek wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zdjęcie poglądowe

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page