top of page

Reklama

Narodowe czytanie w szkole w Golinie

Narodowe Czytanie to akcja, która od 11 lat motywuje Polaków w kraju i za granicą do sięgania po słynne dzieła wybitnych pisarzy. W tym roku wszyscy chętni zgłębiali tajniki głośnej lektury „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.


W tę wielką, powszechną inicjatywę, której patronowała Para Prezydencka, wpisała się także społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.


W poniedziałek (5 września) utwory „Romantyczność” i „Świteź” przeczytali w miejscowej auli: dyrektor Ewa Kutnik, wicedyrektor Jan Kasprzak, nauczyciele – Katarzyna Stachurska, s. Liliana Socha CSDP, Paulina Kubsik, s. Immakulata Podczasiak CSDP, Arleta Skibińska, Irena Elantkowska, Justyna Szczot, Magdalena Mielcarek-Mirek, Kornelia Topor-Pustelnik, Beata Staszak-Kopeć oraz uczniowie Anna Szwacińska (VIII b), Natalia Tomczak (VIII b) i Adam Rubas (VI b). Całość wzorowo poprowadził Łukasz Piasecki z VIII d.


Dopełnieniem szkolnej odsłony Narodowego Czytania 2022 zorganizowanej przez polonistę Przemysława Ciesielskiego we współpracy z anglistką Beatą Matczak

i praktykantką Oliwią Nowak było stemplowanie pamiątkową pieczęcią uczniowskich zeszytów.


Na zakończenie warto dodać, że wspomniany wyżej ciekawy sposób spojrzenia na głośne czytanie, przypomniał całej szkolnej społeczności o potrzebie dbałości o nasz rodzimy język i narodową tożsamość. Pozwolił na nowo docenić piękno słowa pisanego „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które 200 lat temu symbolicznie zapoczątkowały w Polsce epokę romantyzmu.


Przemysław Ciesielski

Comments


bottom of page