top of page

Reklama

767x150 Agnieszka.png

Młodzi radni z Goliny współorganizowali I Sejmik Samorządów Uczniowskich Aglomeracji Konińskiej

Młodzieżowa Rada Gminy Golina i Miasta Konina zorganizowała pierwszy Sejmik Samorządów Uczniowskich Aglomeracji Konińskiej (11.12).


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół z terenu aglomeracji konińskiej. Było ono kluczowym krokiem w integracji tych struktur. Emilia Wasielewska ze Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej podkreśla, że wydarzenie ma na celu budowanie poczucia sprawczości młodego pokolenia oraz oddanie im głosu w istotnych kwestiach, takich jak prawa, obowiązki, edukacja demokratyczna czy problem wykluczenia transportowego.


Spotkanie rozpoczęło się dialogiem w formie „Long Table”, gdzie uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego młodzi nie decydują o sprawach młodych?”. Jedna z uczestniczek zauważyła, że dorośli często wykluczają młodych z decyzji, ucząc ich przystosowywania się do istniejących zasad. - Dlaczego dorośli mają słuchać młodych? – pytali. - By czerpać pomysły z innego spojrzenia na świat. Jesteśmy bardziej zjednoczeni i potrafimy się dogadać. Chcemy zmian, ale musimy dążyć do nich sami, nie tylko marzyć. Dostajemy wsparcie od dorosłych, co jest dla nas ważne – mówili, zaznaczając potrzebę aktywnego uczestnictwa.


Uczestnicy pracowali w ramach grup w formule "word cafe", tworząc rekomendacje dla Młodzieżowych Rad Miasta Konina, Goliny oraz samorządów uczniowskich. Przedstawione sugestie stanowią pierwszy etap procesu wprowadzania zmian w szkołach i ich otoczeniu. Spotkanie uatrakcyjnił Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, który aktywnie brał udział w dyskusji dotyczącej komunikacji międzypokoleniowej.


To pierwszy taki sejmik, który ma wyrównać szanse młodych na aktywny udział w życiu społeczności lokalnej aglomeracji konińskiej. Projekt był sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz (Urząd Miejski w Koninie)

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page