top of page

Reklama

Gminny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko” za nami

W siedzibie sali OSP w Cieninie Zabornym odbył się Gminny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko” (27.04).


Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś oraz Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. Konkurs zorganizowany został z myślą o zbliżającej się 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słupca.


Celem konkursu było krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów, ukazanie dążeń do wolności, zaakceptowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego, ukazanie piękna polskiej ziemi, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.


Jury w składzie: Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca, Jarosława Kobos – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Anna Karpińska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Słupcy oraz Monika Paszek – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oceniała wystąpienia przede wszystkim pod względem doboru repertuaru i jego pamięciowego opanowania, interpretacji, kultury mowy oraz ogólnego wyrazu artystycznego.


Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji werdykt jurorów był następujący:


W kategorii klas I – III

I miejsce – Emilia Szczepaniak - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie

II miejsce - Zofia Wiśniewska – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym

III miejsce - Leon Adamczyk – Szkoła Podstawowa im. K. Janickiego w Cieninie Zabornym


W kategorii klas IV - VI

I miejsce - Jakub Półrolniczak – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie

II miejsce - Zofia Rzemyszkiewicz - Szkoła Podstawowa im. K. Janickiego w Cieninie Zabornym

III miejsce – Jan Strugliński – Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach


W kategorii klas VII - VIII

I miejsce – Karolina Silska - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym

II miejsce – Julia Gorzelańczyk – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej

III miejsce – Tobiasz Skonieczny - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym


Wyróżnienia otrzymali:

Hanna Matuszewska - Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach

Maja Nowakowska – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie

Kinga Graczyk - Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach


Nagrodę Wójta Gminy Słupca otrzymała Emilia Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie.


Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Słupca Grażynę Kazuś oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, a także pamiątkowe dyplomy.


Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom za zaprezentowanie swoich zdolności recytatorskich.


Monika PaszekOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page