top of page

Reklama

Anielsko w szkole w Golinie

Społeczność szkoły podstawowej w Golinie przywdziała stroje aniołów aby tym sposobem podkreślić ważność uroczystości Wszystkich Świętych (28.10).


Wspomniany wyżej dzień rozpoczął radosny korowód dzieci i nauczycieli na cmentarz parafialny koordynowany przez katechetkę s. Immakulatę Podczasiak CSDP. Tam wikariusz ks. Artur Kazecki wygłosił okolicznościowe słowo Boże, a przedstawiciele klas zapalili znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. W szkole natomiast na przerwach rozbrzmiewały słowa znanych piosenek: ,,Taki duży, taki mały’’, ,,Każdy może być święty”, ,,Jestem rybakiem Pana”. W międzyczasie rozstrzygnięty został konkurs na klasowego anioła. Każdy wybrany otrzymał upominek.


Warto dodać, że tegorocznej akcji towarzyszyło radosne przesłanie: ,,Cukierek i dobry uczynek”. W związku z tym, najmłodsi z naszej szkoły należący do parafialnej grupy Oazy Dzieci Bożych przygotowali niespodzianki dla nauczycieli, pracowników i uczniów. Były nimi słodycze z przesłaniem zapraszającym do czynienia dobra wobec innych. Ponadto grono pedagogiczne otrzymało w prezencie piękne, gipsowe aniołki.


Na zakończenie przypomnieć należy, iż przygotowania do ,,Anielskiej Radości” rozpoczęły już dużo wcześniej poprzez okolicznościowe lekcje religii nawiązujące do tematów: ,,Mój Przyjaciel Anioł Stróż” i ,,Jak modlili się Święci?”. Ich dopełnieniem były tzw. Santakarty z wizerunkiem osoby ulubionego świętego, które wykonali uczniowie z klas III b i III c.


s. Immakulata Podczasiak
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page