top of page

Reklama

reklama-festiwal-nauki-słupca-echo-słupcy.png

Zmodernizują stację uzdatniania wody w Kąpielu

Już niebawem ruszy modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kąpiel w gminie Ostrowite.


W czwartek (27 lipca) wójt Mateusz Wojciechowski w imieniu gminy zawarł umowę z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jarocinie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Marię Jolantę Pluta.


- Należy podkreślić, iż zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi zadanie własne gminy, którego przedmiotem jest ochrona infrastruktury krytycznej, przez co należy rozumieć m.in. obiekty budowlane takie jak stacja uzdatniania wody, urządzenia i instalacje.


Są to niewątpliwie elementy niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, poprzez m.in. zaopatrzenie ich w wodę o odpowiednich parametrach. Modernizacja stacji uzdatniania wody pozwoli nam zapewnić funkcjonalność, ciągłość działania i integralność infrastruktury technicznej.


Ponadto realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do zmniejszenia energochłonności, poprzez zastosowanie pomp zużywających mniej energii elektrycznej. Realizacja zadania przyczyni się także do zmniejszenia ilości wód popłucznych oraz do zmniejszenia kosztów związanych z dozorem technicznym - poinformował Mateusz Wojciechowski, Wójt Gminy Ostrowite.


Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 3 068 850 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz z gminnego budżetu, Zadanie ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

Zdjęcie z Facebooka Mateusza Wojciechowskiego

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page