top of page

Reklama

Zmiany również u policjantów. Zastępca komendanta przechodzi na emeryturę

Młodszy inspektor Artur Rychliński, który pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, przeszedł na zasłużoną emeryturę.


- 23 lutego bieżącego roku, w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania dotychczasowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Artura Rychlińskiego, który odchodzi po ponad 31 latach służby na zasłużoną emeryturę oraz przywitania i powołania jego następcy podinsp. Jacka Kudlińskiego dotychczasowego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koninie.


Spotkanie rozpoczęło się od przybycia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, któremu meldunek złożył dowódca uroczystości nadkom. Tomasz Biernat. Następnie odczytano rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia ze służby dotychczasowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Artura Rychlińskiego i powołania w jego miejsce podinsp. Jacka Kudlińskiego.


Mł. insp. Artur Rychliński jest jednym z najbardziej doświadczonych oficerów w konińskiej jednostce. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku. Przez cały okres służby związany z Komendą Miejską Policji w Koninie, w której przez pierwsze 14 lat pełnił służbę w pionie prewencyjnym. Od 18 lat zajmuje stanowiska kierownicze, począwszy od pełnienia funkcji kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego, poprzez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji, następnie Naczelnika Wydziału-Sztab Policji, aż do objęcia w połowie 2020 r. stanowiska I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie. Mł. insp. Artur Rychliński systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończył szereg szkoleń i kursów specjalistycznych, dzięki którym nabył wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań, m.in. instruktora wyszkolenia strzeleckiego policjantów, dowódcy nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej czy dowódcy niezliczonej ilości zabezpieczeń akcji i operacji policyjnych.Za zaangażowanie, inicjatywę i wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, uhonorowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową i srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” oraz przez konińskie władze samorządowe: Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina” i Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.


Miejsce odchodzącego na emeryturę I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie zajmie podinsp. Jacek Kudliński – pełniący dotychczas funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Podinsp. Jacek Kudliński jest oficerem Policji z ponad 25 letnim stażem służby, związanym od ponad 21 lat z Wydziałem Ruchu Drogowego konińskiej komendy. Przez 10 lat pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w Wydziale Ruchu Drogowego, a kolejne 11 na stanowiskach kierowniczych. W grudniu 2011 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, następnie na pól roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Golinie, a od połowy 2016 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.Za dotychczasową służbę wyróżniony brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina” oraz Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.


Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podziękował za dotychczasową służbę mł. insp. Arturowi Rychlińskiemu. Podkreślił jego ogromne zaangażowanie jakie podejmował w czasie swojej służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.


Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski również podziękował odchodzącemu na emeryturę mł. insp. Arturowi Rychlińskiemu za współpracę, za godnie prezentowaną postawę przez cały okres długoletniej służby. Zaznaczył, że mógł na nim polegać w każdej sytuacji oraz, że odejście tak doświadczonego policjanta z szeregów Policji to wielka strata dla konińskiej jednostki.


Przed nowym Komendantem podinsp. Jackiem Kudlińskim kolejne wyzwanie. To doświadczony oficer profesjonalista, fachowiec z merytoryczną wiedzą policyjną. Komendant podkreślił, że nie przypadkowo został powołany na tak odpowiedzialne stanowisko. Życzył sukcesów i wytrwałości - informuje Komenda Miejska Policji w Koninie.


To nie jedyna zmiana w służbach mundurowych w Koninie. Wcześniej na naszym portalu informowaliśmy, że na emeryturę przeszedł bryg. Sebastian Fabiszak - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koninie.

Zdjęcia: KMP w Koninie


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page