top of page

Reklama

Zielona energia dla gminy Ostrowite

Już niebawem na terenach stacji uzdatniania wody oraz na terenie oczyszczalni ścieków w gminie Ostrowite zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne.


Inwestycja ta realizowana jest w ramach zadania: ,,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków". Ma ją wykonać firma MagElektro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1. Umowa między gminą, a spółką została zawarta w miniony czwartek (25 maja).


- Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe i montażowe instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach: Kąpiel, Giewartów Holendry oraz Siernicze Małe, a także na nieruchomości, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, łącznie 170 KWp.


Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła na potrzeby własne istniejących instalacji technologicznych, jak również przyczyni się do redukcji wydatków na energię elektryczną, co będzie miało bezpośredni wpływ na kształtowanie się kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.


Ponadto należy podkreślić, iż realizacja zadania będzie miała ogromny wpływ na środowisko, ponieważ pozwoli uzyskać efekt ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów - zaznacza wójt Mateusz Wojciechowski.


Koszt wspomnianego zadania opiewa na kwotę 609 262,75 zł.

Zdjęcie z Facebooka Mateusza Wojciechowskiego

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page