top of page

Reklama

Zakończyli realizację projektu ,,Matematyka w zawodach”

Grudzień 2023 roku był ostatnim miesiącem, w którym w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie realizowany był grantowy projekt „Matematyka w zawodach”.


Uczestnicy projektu – uczniowie klas IV – VI przystąpili do konkursu plastycznego „Matematyka wokół nas” w ramach, którego wykonali plakaty oraz lapbooki. Natomiast 18 grudnia 2023 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu.


Celem tej inicjatywy było: wzrost zainteresowań matematycznych uczniów; pokazanie uczniom praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym i zawodowym oraz dyscyplinach sportowych; zwiększenie liczby pozytywnych opinii o matematyce oraz zmiana podejścia do tego przedmiotu; integracja społeczności szkolnej; zaangażowanie rodziców w życie szkoły.


Podczas spotkania omówiono wszystkie inicjatywy podejmowane podczas trwania projektu. W trakcie ceremonii kończącej projekt, wyrażono wdzięczność dla uczestników projektu za ich aktywny udział w warsztatach oraz za zaangażowanie w realizację zadań. Dodatkowo, podziękowano rodzicom za wsparcie w organizacji i prowadzeniu ciekawych zajęć dla uczniów.


Rozstrzygnięto konkurs „Matematyka wokół nas”, za najlepsze prace wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Rozdano upominki dla wszystkich uczestników konkursu oraz podziękowania za udział w projekcie dla wszystkich uczestników projektu.


Dzięki zakupionym w ramach projektu materiałom dydaktycznym, zajęcia stały się bardziej interesujące, co przyczyniło się do motywowania uczniów do nauki matematyki. Uczestnictwo w projekcie stanowiło dla uczniów oraz dla nauczyciela pełniącego rolę koordynatora projektu, cenne i fascynujące doświadczenie. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Zdjęcia: SP Kowalewo Opactwo

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page