top of page

Reklama

Wznowili prace nad „Słownikiem języka i kultury mieszkańców Gminy Zagórów”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odwiedzili prof. Błażej Osowski, kierownik Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wraz z doktorantkami Katarzyną Zagłobą i Michaliną Surmą (20.04).


Naukowcy przyjechali do Zagórowa w celu zachęcenia lokalnej społeczności do wznowienia prac nad powstającym od 2 lat „Słownikiem języka i kultury mieszkańców Gminy Zagórów”. Prof. Błażej Osowski przeprowadził w szkole zajęcia dla młodzieży dotyczące dialektów i gwar. Następnie miało miejsce w MGOK spotkanie z udziałem dr Katarzyny Nowickiej, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, wraz z bibliotekarkami Joanną Kruczkowską i Katarzyną Połom, przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenu Gminy Zagórów Barbarą Jeżak (KGW Imielno), Kamilą Witkiewicz (KGW Trąbczyn), Małgorzatą Burdzińską i Beatą Kruczkowską (Stowarzyszenie „Łomowianki”) oraz Grzegorzem Cieślewiczem, prezesem stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej.


W zebraniu uczestniczyli również seniorzy z gminy Zagórów: Wojciech Koszal z Kopojna i Jan Michalski z Myszakowa, z którymi doktorantki UAM przeprowadziły po spotkaniu rozmowy do słownika, jak również Józef Kościański z Łukomia, który 2 lata temu odpowiedział na wszystkie pytania z ankiet (ponad 100 pytań) i udzielił w sumie 20-godzinnego wywiadu.


- Dotychczas wpłynęło do nas kilkadziesiąt ankiet przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Zagórów, za które dziękujemy bardzo, ale to stanowi zaledwie podstawę słownika. Potrzebujemy znacznie więcej ankiet. Dzisiejszy przyjazd ma zachęcić państwa do wznowienia prac na słownikiem. Gmina Zagórów jest ciekawym obszarem językowym i zasługuje na słownik - mówił prof. Osowski.


Miejscowe instytucje kultury (MGOK, biblioteka) oraz Szkoła Kostaneckich, KGW i stowarzyszenia przystępują do przeprowadzania kolejnych ankiet. MGOK Zagórów zachęcają do wzięcia udziału w projekcie całe środowisko lokalne: szkoły, przedszkola, instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, sołectwa i osoby fizyczne. Włączenie się w powstanie słownika niewątpliwie będzie niezapomnianą przygodą intelektualną. Im więcej zostanie przeprowadzonych ankiet/rozmów, tym więcej twórcy słownika zgromadzą ciekawego słownictwa, które znajdzie się w słowniku, a co najważniejsze nie ulegnie zapomnieniu.


- Chcieliśmy serdecznie podziękować prof. Błażejowi Osowskiemu i doktorantkom Katarzynie Zagłobie i Michalinie Surmie za przyjazd do Zagórowa i zaangażowanie związane z powstaniem słownika. Dziękujemy bardzo Józefowi Kościańskiemu, Wojciechowi Koszalowi i Janowi Michalskiemu za udzielenie wielu cennych informacji do powstającej publikacji - czytamy na fanpage`u Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.

Zdjęcie: MGOK Zagórów

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page