top of page

Reklama

Wyremontują drogę powiatową na odcinku Giewartów – Siernicze Małe

W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słomczycach została dzisiaj (18.03.) podpisana umowa na remont drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Giewartów – Siernicze Małe w gminie Ostrowite.


Długość wspomnianego odcinka wynosi 4,6 kilometrów. W ramach prac modernizacyjnych zostanie wykonane: frezowanie bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni, rozbiórkę całej konstrukcji, wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża, ulepszenie podłoża poprzez jego stabilizację cementem na miejscu, ułożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa i żużla wielkopiecowego z wcześniejszej rozbiórki, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych w odniesieniu do pierwotnej niwelety drogi, wykonanie remontu wszystkich ciągów dla pieszych, wykonanie zjazdów oraz przepustów zgodnie z przedmiarem robót.


Prace remontowe mają rozpocząć się na początku kwietnia i planuje się, że potrwają sześć miesięcy. W podpisaniu umów wziął udział wykonawca oraz przedstawiciele starostwa i gminy Ostrowite, autor projekt remontu drogi oraz kierownik budowy.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Słupcy


Comments


bottom of page