top of page

Reklama

Wojsko wyjedzie na ulice. Jest ważny apel

Od połowy lutego do końca maja na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER - 24 i DRAGON - 24.


- W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ich ramach Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca. STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu - poinformował Sztab Główny Wojska Polskiego.


Będą to jedne z największych ćwiczeń w historii przeprowadzone przez Sojusz Północnoatlantycki. W ich ramach, jak podaje Sztab Generalny WP, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.


Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach ma byś zorganizowany w taki sposób, aby jak najmniej utrudniać ruch drogowy. Ma zadbać o to Żandarmeria Wojskowa i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.


Wojsko apeluje do kierowców, aby zachować szczególną ostrożność oraz nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Zaleca się również, aby nie publikować zdjęć i nagrać z przejazdu kolumny, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.


- Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności - apeluje Sztab Generalny WP.

Zdjęcie: Wojsko PolskieComments


bottom of page