top of page

Reklama

Wizytowali inwestycję za blisko 1,3 mln zł

Stacja Uzdatniania Wody w Strzałkowie doczekała się dużej modernizacji. Jej odbiór odbył się na początku grudnia, jednak gminni radni wizytowali ją wczoraj (28 grudnia).


Modernizację wykonała firma Eko-Dbaj, a zadanie obejmowało m.in.: wymianę złoża w istniejących filtrach; modernizację instalacji technologicznej; nowy zestaw hydroforowy; instalację dozowania podchlorynu sodu; montaż przepływomierzy; wymianę orurowania, budowę zbiornika wód popłucznych; montaż rozdzielnicy sterującej, montaż systemu SCADA, GSM/GDRS, wymianę odcinka sieci wodociągowej; zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, który zabezpieczy pracę SUW w przypadku braku dostaw energii.


W ramach inwestycji zamontowano również przepływomierze i rozdzielnice na studniach głębinowych oraz stacjach uzdatniania w: Szemborowie, Brudzewie, Chwałkowicach, Krępkowie, Skarboszewie, Radłowie i Słomczycach wraz z uruchomieniem sytemu teletransmisji ze stacją w Strzałkowie.


Cała inwestycja zamknęła się w kwocie 1 291 490,16 zł. Większość została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja zapewnieni stały nadzór nad pracą wszystkich stacji uzdatniania wody w zakresie przepływu ilości wody oraz jej parametrów, a jednocześnie wpłynie na jakość usuwanych awarii, co w konsekwencji może wprowadzić oszczędności w związku ze skutecznym reagowaniem na niekontrolowane i awaryjne straty wody. Z kolei wymiana złoża filtracyjnego i zestawu hydroforowego polepszy parametry wody dostarczanej ze stacji w Strzałkowie do gospodarstw domowych.

Zdjęcia: UG Strzałkowo

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page