top of page

Reklama

Warsztaty pobudzające myślenie w szkole w Drążnej

Dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej zostały przeprowadzone warsztaty na temat ,,Rozbudzenie motywacji do podejmowania systematycznego wysiłku intelektualnego".


Przeprowadziła je Anna Pyrzyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy. Ich celem było omówienie znaczenia celów i motywacji w życiu każdego człowieka, zachęcenie do rozwiązywania problemów w nietypowy sposób oraz efektywne planowanie czasu, aby umożliwić skuteczne zarządzanie nauką.


- Zaproszony gość przeprowadził z młodzieżą kilka ćwiczeń związanych z twórczym myśleniem, aby pobudzić kreatywność. Warto również podkreślić, że wysiłek intelektualny ma wartość i przynosi korzyści w dłuższej perspektywie - zaznacza szkoła podstawowa w Drążnej.

Zdjęcia: SP Drążna

Comments


bottom of page