top of page

REKLAMA

Walne zebranie OSP Lądek

Członkowie OSP Lądek spotkali się, aby podsumować ubiegły rok swojej działalności (24.02). Zebranie otworzył prezes dh Eugeniusz Wrzesiński. Gośćmi spotkania byli: Mariusz Roga – Dyrektor Wykonawczy ZOSP RP w Poznaniu, Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, st. kpt. Robert Brzymyszkiewicz z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy, Jerzy Orchowski - Radny Powiatowy i Komendant Gminny ZOSP RP w Lądku, Artur Miętkiewicz - Wójt Gminy Lądek, mł. bryg. Mariusz Pawela z-ca Dowódcy JRG PSP w Słupcy, Andrzej Przespolewski – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej, ks. Dariusz Kolski – Powiatowy Kapelan Strażaków, Stanisław Młodożeniec - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lądku, Waldemar Błaszczak - Przewodniczący Rady Gminy Lądek. Była to doskonała okazja do wręczenia odznaczeń za wysługę lat; Władysław Orchowski (55), Henryk Byczyński (50), Jerzy Parus (45), Mariusz Roga (35), Ryszard Nowiszewski (35), Wiesława Wrzesińska (30), Beata Łętowska (25), Monika Parus-Orchowska (25), Olga Warczygłowa (25).

Prezes Eugeniusz Wrzesiński przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za okazaną pomoc i wkład finansowy niezbędny do właściwego funkcjonowania OSP. W ubiegłym roku kobieca drużyna zajęła drugie miejsce w olimpiadzie pożarniczej CTIF w Słowenii.


Sprawozdanie operacyjno-bojowe omówił Komendant Gminny Jerzy Orchowski. Jednostka OSP Lądek w 2022 roku brała udział w likwidacji 98 zdarzeń w tym 24 pożary, 70 miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe. Statuetki dla Najaktywniejszych Strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych otrzymali: Aleksander Wrzesiński – 77 wyjazdów, Michał Kaczor – 54, Michał Kowalski – 45.


Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik – Sebastian Woźniak. Natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz z działalności orkiestry dętej złożył Adam Szygenda.

W planach jednostki jest m.in. budowa nowych garaży dla samochodów pożarniczych, organizacja obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, szkolenia, ćwiczenia oraz udział w różnego rodzaju uroczystościach i zawodach sportowo pożarniczych.

Zarząd OSP Lądek otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy 2022 rok.

Zdjęcia: OSP Lądek

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page