top of page

Reklama

W powiecie konińskim usunięto ponad 1100 ton azbestu

Dzięki siedemnastej edycji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego” usunięto ponad 1100 ton tego niebezpiecznego odpadu z 410 nieruchomości z terenu powiatu konińskiego.


Tegoroczna edycja programu skoncentrowana była na transporcie i przekazaniu wcześniej zdemontowanych odpadów azbestowych do miejsc, gdzie będą one utylizowane. Wykonawcą robót była firma ECO-POL Sp. z o.o., która realizowała prace na terenie 14 gmin powiatu konińskiego.


Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków powiatu, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Cała wartość projektu zamknęła się w kwocie około 500 tysięcy złotych, z czego ponad 180 tys. to kwota dofinansowania.


- Warto pamiętać, że materiały zawierające azbest uznawane są za odpady niebezpieczne, dlatego powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, które jest uprawnione do przyjmowania tego rodzaju odpadów - zaznacza Marta Bagrowska, rzecznik konińskiego starostwa.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Koninie

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page