top of page

Reklama

W gminie Ostrowite wybudują kanalizację sanitarną i zmodernizują przepompownię ścieków

Już niebawem rozpocznie się realizacja blisko półtora milionowej inwestycji na terenie gminy Ostrowite.


Chodzi o budowę pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giewartów Holendry oraz modernizację przepompowni ścieków w Giewartowie ((ul. Jeziorna) i Gostuniu. Dzisiaj (25 lipca) w Urzędzie Gminy Ostrowite podpisano stosowne dokumenty. Zadanie zrealizuje firma ROLMET z siedzibą w Grochowach.


- Należy podkreślić, iż realizacja wskazanej inwestycji skutkować będzie mniejszym zaangażowaniem procesów technologicznych w oczyszczanie ścieków, gdyż ścieki napływające kanalizacją cechują się niższym ładunkiem zanieczyszczeń aniżeli ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, zatem rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Giewartów Holendry i Andrzejewo wpłynie bezpośrednio na proces i koszty oczyszczania ścieków - argumentuje zasadność inwestycji Mateusz Wojciechowski, Wójt Gminy Ostrowite.


- Podejmując się modernizacji przepompowni ścieków tym samym zwiększy się ich przepustowość, a co za tym idzie zwiększeniu ulegnie wydajność pomp, co będzie skutkowało szybszym przepływem ścieków - dodaje.


Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Jej wartość wynosi łącznie 1 491 990 zł. Kolejnym etapem będzie Andrzejewo i Giewartów Holendry wzdłuż drogi powiatowej.

Z Facebooka Mateusza Wojciechowskiego

Comments


bottom of page