top of page

Reklama

Wójt odpowiedziała na zarzuty radnego

Wójt Grażyna Kazuś odniosła się do wypowiedzi radnego Łukasza Graczyka z listopadowej sesji.


Chodzi o posiedzenie, podczas którego radny z Kamienia miał wiele zastrzeżeń do pracy wójta. Graczyk miał zastrzeżenia m.in. do funkcjonowania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, reformy oświaty, a także składanych wniosków w programie Inwestycji Strategicznych. - Niestety, ale osobistą niechęć do mojej osoby przekłada Pani ponad dobro mieszkańców - spuentował wtedy radny.


Podczas tamtej sesji wójt Grażyna Kazuś nie odniosła się do tych słów. Zrobiła to na dzisiejszej sesji (29.12). - Potwierdzę, że koniec roku to dobry czas do podsumowań. Chciałabym takiego podsumowania dokonać i opisać zadania, które stanowią niewątpliwy sukces wynikający z pracy urzędników i ich skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - rozpoczęła Kazuś. Wójt wymieniła m.in. pozyskanie pieniędzy z programów rządowych, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, powiększeniu liczby miejsc w gminnych przedszkolach, remont sali OSP w Pokojach, remont stacji uzdatniania wody w Kątach i Józefowie, zakup sadzonek drzew miododajnych, usuwanie azbestu, remont ul. Jeziornej w Piotrowicach.


- Zarzucając wójtowi niechęć do realizacji zadań o skomplikowanym charakterze, jest pan bardzo niesprawiedliwy w swojej ocenie i być może nie wiedząc o stopniu trudności poszczególnych projektów - i tu może tkwi przyczyna - pomija pan zatem wszelkie działania z wymienionych, ale także tych nieujętych powyżej, jak budowa oczyszczalni ścieków w Cieninie Zabornym wraz z likwidacją starej oczyszczalni (...). Pana przekaz jest niepełny, a tym samym zakłamuje rzeczywistość - mówiła dalej.


Grażyna Kazuś odniosła się również do przytoczonego przez Łukasza Graczyka zakładu komunalnego w Środzie Wielkopolskiej. Wójt uznała, że nie jest to odpowiednie porównanie, bowiem średzka gmina jest trzykrotnie większa od słupeckiej. Gminy Słupca nie stać obecnie na poszerzenie oferty. Na listopadowej sesji radny zaproponował utworzenie gminnej sortowni odpadów komunalnych. Jako przykład podał ten funkcjonujący w gminie Ostrowite. - Spółdzielnia Razem dla Środowiska wskazuje na swojej stronie internetowej, że podczas licznych spotkań roboczych dokonano wnikliwej analizy ekonomiczno-technicznej całego projektu, dokonując oceny posiadanego potencjału zasobowego i kapitałowego oraz oceny ryzyka mogącego wpłynąć na powodzenie przedsięwzięcia - powiedziała. Wójt poinformowała, że sytuacja finansowa, rozległość gminy Słupca i niewielka gęstość zaludnienia sprawia, że utworzenie własnej sortowni będzie kosztowo porównywalnie z zamówieniem zewnętrznemu podmiotowi.


W listopadzie radny Graczyk wspomniał o odrzuconym przez wójt Grażynę Kazuś, jego wniosku na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś. - Potrzebna była odpowiednia dokumentacja. Wtedy nie mieliśmy jeszcze miejscowego zagospodarowania. Ten wniosek nie był możliwy do realizacji. Wybór inwestycji musi być poparty brakiem ryzyka niewykonania zadania oraz zapewnionym wkładem własnym. W przypadku, o którym pan wspomniał nie zostały spełnione żadne warunki. (...) Dodam jeszcze, że zaproponowana przez wójta do konkursu inwestycja, czyli remont stacji uzdatniania wody w Żelazkowie, miałaby bezpośredni wpływ na poprawę życia mieszkańców w o wiele większej skali niż budowa świetlicy wiejskiej. Z każdym dniem ta inwestycja staje się coraz bardziej potrzebna W najbliższym czasie musi być wykonana wzorem aktualnie realizowanych remontów w Kątach i Józefowie.


Zdaniem wójt Grażyny Kazuś lepsza byłaby rozmowa ,,w cztery oczy" niż publiczne wytykanie jej błędów. - Jest pan zarówno mieszkańcem, jak i radnym naszej gminy, dla której poświęciłam prawie dwie dekady pracy i współpracy z radą - powiedziała na koniec.

Zdjęcia z archiwum


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page