top of page

Materiał KKW Trzecia Droga PSL - PL2050 Szymona Hołowni

reklama-wyborcza-michał-pyrzyk-echo-słupcy.jpg
reklama-wyborcza-agnieszka-łechtańska-echo-słupcy.png

Urszula Radosiewicz powołana na dyrektorkę słupeckiego LO

Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął wczoraj (29 marca) dwie uchwały, które sankcjonują procedurę wyboru dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.


Placówkę prowadzi Urszula Radosiewicz. Pierwsza uchwała dotyczyła zatwierdzenia konkursu, drugą zarząd powierzył Urszuli Radosiewicz stanowisko dyrektora LO. Nowa dyrektor jest nauczycielem matematyki. W 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka i uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki.


Ze słupeckim Ogólniakiem związana jest od 1999 r. Wcześniej uczyła przedmiotu w szkole podstawowej w Strzałkowie. W trakcie pracy zawodowej ukończyła również studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą oraz z edukacji informatycznej dla szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej.


Od 2014 do 2022 roku była wicedyrektorem słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego, a następnie p.o. dyrektora. Doświadczenie zawodowe Urszuli Radosiewicz to także zasiadanie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim w latach 2011-2019. W ostatnich latach uczestniczyła w ponad czterdziestu formach doskonalenia zawodowego.


Uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego, stanowisko dyrektora powierzone zostało na okres pięciu lat.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Słupcy


0 komentarzy
bottom of page