top of page

Reklama

Uczniowie z Radoliny wrócili po wakacyjnej przerwie do szkoły

Pierwszy dzwonek już wybrzmiał w murach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie.


- Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście: pan Kazimierz Substelny – radnym Rady Miejskiej w Golinie, reprezentujący Burmistrza Goliny; pan Krzysztof Szymański radny Rady Miejskiej w Golinie, ks. proboszcz parafii w Myśliborzu Andrzej Czubaszewski.


Dyrektor szkoły Alina Kozłowska powitała przybyłych gości i całą społeczność szkolną, uczniów, rodziców oraz współpracowników. W szczególności ciepłe słowa skierowała do tych dzieci, które w tym dniu przekroczyły pierwszy raz progi szkoły w Radolinie.


Dyrektor szkoły zapoznała wszystkich z kalendarzem i organizacją nowego roku szkolnego, a także przedstawiła jakie zadania zostały zrealizowane podczas wakacji. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został zamontowany oczyszczacz powietrza oraz szkoła wzbogaciła się o podłogę interaktywną.


Pani dyrektor poinformowała również o projektach i przedsięwzięciach, które będą realizowane lub kontynuowane w bieżącym roku szkolnym, m.in:. laptop dla czwartoklasisty, Aktywna Tablica, Laboratorium Przyszłości, WF z AWF.


Na zakończenie dyrektor szkoły przekazała wszystkim życzenia na nowy rok szkolny, życząc uczniom jak najlepszych wyników w nauce, zapału do pracy, miłych i bezpiecznych chwil spędzonych w szkole, w gronie rówieśników.


Rodzicom jak najmniej problemów, radości z osiągnięć swoich dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą. Nauczycielom dyrektor szkoły życzyła dużo sił i satysfakcji z wykonywanej pracy, aby swoją pracę wykonywali z pasją, w trosce o powierzonych im uczniów - przekazała nam szkoła w Radolinie.

Zdjęcia: SP Radolina

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page