top of page

Reklama

Uczą młodzież strzelania

Stowarzyszenie ,,Z wiatrem i pod wiatr" otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację szkoleń strzeleckich dla młodzieży.


- Pieniądze pozyskano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. ,,I Ty możesz służyć Ojczyźnie", ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.


Projekt realizowany jest od czerwca do listopada 2022. Jego celem jest upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa. Działania przyczynią się również do przygotowania młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.


Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Wartość finansowa projektu to 30 890 zł, z czego 28 000 zł to środki pochodzące z MON.


Zajęcia z młodzieżą rozpoczną się we wrześniu i obejmą wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinów pneumatycznych. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsi strzelcy otrzymają nagrody.

Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy


Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Karol Biadasz. To już nasz 7 projekt, który zyskał uznanie Ministra Obrony Narodowej! Łączna wartość środków finansowych pozyskanych z MON od 2014 r. to ponad 111 tys. złotych - poinformowało stowarzyszenie.


Zdjęcia: stowarzyszenie

コメント


bottom of page