top of page

Reklama

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole w Cieninie Kościelnym

Społeczność szkoły podstawowej w Cieninie Kościelnym wzięła udział w akcji ,,Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”.


- Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.


Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych w celu przeprowadzenia akcji ,,Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych".


W ramach akcji tematem przewodnim ,,Tygodnia dla chorób zakaźnych" było przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Realizowane treści służyły kształtowaniu zachowań prozdrowotnych u dzieci i młodzieży naszej szkoły, a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia. Głównym celem poruszanej tematyki przez cały tydzień było zwiększenie świadomości uczniów na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.


Tematyka zajęć była ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych. Uczniowie klas IV – VIII obejrzeli również filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych - czytamy na stronie ZSP w Cieninie Kościelnym.

Zdj.: szkoła

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page