top of page

Reklama

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Przyszłoroczna edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie odbędzie się 3 i 4 czerwca. Już teraz trwają intensywne przygotowania do tego wydarzenia.


W środę (12.10.) w Sali Opackiej lądzkiego klasztoru odbyła się uroczystość prezentacji plakatu oraz hasła festiwalu, które brzmi: „Legendy i źródła” . Istotnym momentem było również podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w organizacji cyklicznego wydarzenia.


Porozumienie formalnie reguluje ono obowiązki i odpowiedzialność podmiotów za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, zarówno względem sygnatariuszy, jak i uczestników wydarzenia. Zgodnie z preambułą „(…) wszyscy partnerzy porozumienia w publikacjach i oficjalnych wystąpieniach będą określani mianem równorzędnych Organizatorów (…). Kilkustronicowy dokument poprzedziły konsultacje, a jego ostateczną wersję sygnowali dziś przedstawiciele poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację wydarzenia.


Z ramienia powiatu porozumienie podpisał starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak, Muzeum Archeologiczne reprezentowała prof. dr hab. Marzena Szmyt, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie – ks. Sławomir Łubian, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – dyrektor Rafał Śniegocki, gminę Lądek – wójt Artur Miętkiewicz.


Warto dodać, że XIX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie odbędzie się 3-4 czerwca 2023 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Słupcy

Commentaires


bottom of page