top of page

Reklama

Trójpodział władzy na przykładzie samorządu

W Polsce istnieje tzw. trójpodział władzy, który składa się na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zbliżają się wybory samorządowe, dlatego warto przedstawić jak ten system odnosi się do lokalnej polityki.


Do napisania tego artykułu ,,natchnęły" nas dwie wpadki posła Marcina Józefaciuka. Parlamentarzysta nie umiał odpowiedzieć na pytanie dziennikarza dotyczące tego kto ma władzę wykonawczą w Polsce. Niestety, nie odrobił on pracy domowej i przy kolejnym wywiadzie również podał błędną odpowiedź. Zbliżające się wybory samorządowe to dobra okazja, aby przypomnieć sobie na czym polega trójpodział władzy w naszym kraju i jak to przekłada się na samorząd. W końcu warto być świadomym obywatelem.


Artykuł 10. Konstytucji RP stanowi, że ustrój Polski opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą na szczeblu centralnym sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.


Władza ustawodawcza zajmuje się tworzeniem powszechnie obowiązującego prawa. Organy uchwałodawcze w samorządzie to rady gminy, miasta, powiatu oraz sejmiki wojewódzkie. Ich skład wybierany jest w wyborach powszechnych. Stanowią one lokalne prawa (na przykład podatki i opłaty lokalne, plany zagospodarowania przestrzennego), a także uchwalają budżety jednostki samorządu terytorialnego, dysponują majątkiem, zaciągają wieloletnie zobowiązania, uchwalają lokalne i regionalne programy i strategie.


Władza wykonawcza (egzekutywa) polega na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację prawa. W samorządzie tę rolę pełni zarząd województwa na czele z marszałkiem (wybiera sejmik), zarząd powiatowy na czele ze starostą (wybiera rada powiatu) oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta (wybory powszechne).

Zdjęcie poglądowe, źródło FreepikComments


bottom of page