top of page

Reklama

Szukają absolwentów Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy

Czasopismo ,,Polonia Maior Orientalis" pod wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk poszukuje absolwentów byłego Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy.


- W 1926 r. zostało przeniesiona z Liskowa (pow. kaliski - przyp. autora) do Słupcy Seminarium Nauczycielskie. Absolwenci tej placówki byli nauczycielami nie tylko w Wielkopolsce, ale również w innych rejonach Polski. Ponieważ akta tej szkoły uległy zniszczeniu, chcemy spróbować zebrać informacje o absolwentach. Wiemy, że proces ten będzie żmudny, ale liczymy, że zakończy się sukcesem -przekazują pomysłodawcy tego przedsięwzięcia.


Na liście absolwentów pojawiły się już dwa nazwiska: Jan Przybyłowski i Tadeusz Wiśniewski. Ten pierwszy urodził się 18 listopada 1914 r. w Świnicach (wówczas powiat turecki), syn Stanisława i Marii z d. Makowska. Seminarium Nauczycielskie w Słupcy ukończył w 1933 r. Pracował w szkołach w Międzylesiu i Milinie.


Tadeusz Wiśniewski urodził się 20 lipca 1913 r. w Chicago. Był synem Franciszka i Ludwiki z d. Majdecka. Seminarium Nauczycielskie w Słupcy ukończył w 1932 r.


- Kolejne będziemy sukcesywnie uzupełniać, licząc na współpracę. Prosimy o cierpliwość, ale i wsparcie. Informacje można wysyłać na adres mailowy: poloniamaiororientalis@gmail.com - przekazuje Polonia Maior Orientalis.

W tle budynek, gdzie mieściło się seminarium (obecnie SP 1 i LO), na zdjęciu z lewej strony - Tadeusz Wiśniewski, z prawej - Jan Przybyłowski; zdjęcia z archw. Polonia Maior Orientalis

Yorumlar


bottom of page