top of page

Reklama

Szkolenie dla rodzin zastępczych z powiatu konińskiego

Rodzice zastępczy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu konińskiego szkolili się we wtorek (14 listopada) w starostwie. Było ono poświęcone problemowi zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.


Obecnie w powiecie konińskim istnieje 131 rodzin zastępczych, które zapewniają opiekę 232 dzieciom. Samorząd kładzie duży nacisk na wsparcie tych rodzin i rozwijanie ich kompetencji. Dlatego każdego roku organizowane są specjalistyczne szkolenia oraz grupy wsparcia dedykowane rodzicom zastępczym.


We wtorek w starostwie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie we współpracy z lekarzem specjalistą w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, Karoliną Drożdżal-Kolubczyńską.


Jego celem było wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych oraz poszerzenie wiedzy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Tematem przewodnim było wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z objawami różnorodnych zaburzeń u dzieci i młodzieży, a także potencjalnymi źródłami tych nieprawidłowości oraz metodami postępowania w przypadku ich wystąpienia.


W spotkaniu wzięło udział osiemdziesiąt osób, w tym koordynatorzy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka z powiatu konińskiego.


- Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Występujące wśród dzieci i młodzieży zaburzenia zachowania, osobowości, czy zaburzenia psychiczne, to bardzo trudny i złożony problem. Spotkanie z doktor Drożdżal-Kolubczyńską pozwoliło rodzicom zastępczym poszerzyć wiedzę na ten temat, a także udzieliło wskazówek jak podążać za specjalnymi potrzebami ich podopiecznych, jak na nie reagować i gdzie szukać pomocy. Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży to problem, który sam nie zniknie. Dlatego na pewno będziemy do niego wracać w kolejnych szkoleniach i warsztatach – poinformowała Dorota Kaźmierczak kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Koninie

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

댓글


Reklama

reklama-szkolenie-online-twoja-pierwsza-książka-echo-słupcy.jpg
bottom of page