top of page

Reklama

Szkoła w Radolinie ma nowy plac zabaw i boisko

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka i Szkolnego Dnia Sportu pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” (01.06). W tym roku festyn miał wyjątkowy charakter, bo był połączony z uroczystym otwarciem nowego placu zabaw i boiska, które przeszło gruntowną renowację.


Dyrektor szkoły, Alina Kozłowska przywitała przybyłych gości, rodziców i współpracowników. Szczególne słowa powitania, połączone z życzeniami z okazji Dnia Dziecka, dyrektor skierowała do wszystkich uczniów, życząc im uśmiechu na twarzach, samych słonecznych dni, a na finiszu roku szkolnego wymarzonych ocen na świadectwie.


Po tym nastąpiła artystyczna część programu, którą przygotowali uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy festynu razem zaśpiewali popularną piosenkę "Wszystkie dzieci nasze są" w wykonaniu Majki Jeżowskiej.


W imieniu całej społeczności szkolnej, dyrektor wyraziła swoje podziękowania dla organu prowadzącego za zrealizowane inwestycje przy wsparciu własnych środków finansowych gminy. Wysoko oceniła również zaangażowanie w projektowanie i zakup elementów placu zabaw oraz za wszelkie cenne wskazówki i życzliwość udzielone podczas realizacji tych inwestycji.


- Następnie ks. Proboszcz Andrzej Czubaszewski poświęcił plac zabaw i boisko szkolne, po czym odbyło się przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele przedszkolaków, władz samorządowych, radnych, rodziców oraz dyrektor szkoły i nauczycielka oddziału przedszkolnego. Symboliczne gole do bramki na nowym boisku szkolnym strzelili ks. proboszcz, radni Rady Miejskiej, zastępca Kierownika Referatu Zamówień Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Golinie oraz nauczyciel wychowania fizycznego i przedstawiciele uczniów.


Na dzieci czekało szereg zabaw i różnych atrakcji, m.in. odbył się teleturniej „Familiada”, w którym zmierzyły się rodziny Vipowskich i Uczniowskich. Spotkaniu przyświecał również aspekt profilaktyczny. Pod hasłem „Stop uzależnieniom!” prezentowane były materiały dotyczące różnego rodzaju uzależnień oraz ich skutków.


Dziękujemy sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu, działającym przy naszej szkole, za wsparcie finansowe niezbędne przy organizacji festynu oraz wszystkim rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie tej wyjątkowej imprezy - przekazała nam szkoła w Radolinie.

Zdjęcia: szkoła

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page