top of page

Reklama

Strażacy z Kawnic i Myśliborza z dofinansowaniem

Dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu trafiła również do druhów z gminy Golina.


Wręczane promes obejmowały dofinansowania w ramach „Naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Straży Pożarnych” oraz „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.


Uroczyste przekazanie promes miało miejsce wczoraj (20 marca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. We wydarzeniu wzięli również przedstawiciele miasta i gminy Golina. Wśród 117 promes, dwie trafiły do jednostek z gminy Golina: OSP Kawnice i OSP Myślibórz.


Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu” polega na dociepleniu budynku oraz wymianie źródła ciepła. W ramach dofinansowanego projektu zostanie wymieniony piec, ocieplone ponad 500 m2 ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachu o powierzchni ponad 250 m2 . Wartość szacunkowa tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 93 tyś. zł, w tym ponad 80% stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu tj. 74 900 zł, wkład własny jednostki OSP oraz dotacja z Gminy Golina wynosi prawie 18 500 zł.


Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach z rąk prezes zarządu Jolanty Ratajczak odebrała promesę na termomodernizację budynku oraz doposażenie jednostki. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu 140 m2 ściany zewnętrznej, dociepleniu stropodachu a także wymianie drzwi zewnętrznych i 9 sztuk okien. Wartość zadania wyniesie 76 000 zł, w tym pomoc finansowa ze strony Wojewódzkiego Funduszu stanowi 73% kosztów tj. ponad 56 000 zł. 20 000 zł to wkład własny jednostki OSP oraz dotacja z gminy Golina.


Dodatkowo w ramach wczorajszej uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach otrzymała promesę na zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych. Zakup sygnalizatora bezruchu, aparatu powietrznego nadciśnieniowego, wentylatora oddymiającego, prądownicy wodnej oraz hełmów strażackich z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego i efektywniejszego zapobiegania wydarzeniom niebezpiecznym i usuwania skutków wystąpienia zjawisk naturalnych. Wartość całkowita tej inwestycji wynosi 21 400 zł z czego ponad 90% stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zdjęcie: Urząd Miejski w Golinie


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page