top of page

Reklama

reklama-festiwal-nauki-słupca-echo-słupcy.png

Strażacy z Kamienia podsumowali miniony rok

Podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy, wyznaczenie planów na 2024 rok oraz podziękowania - tak przebiegło walne zebranie OSP w Kamieniu (20.01).


Miniony rok był wyjątkowo spokojny dla strażaków z Kamienia. Do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżali łącznie 24 razy. Aby jeszcze lepiej nieść pomoc potrzebującym, brali udział w licznych szkoleniach, gdzie zdobywali cenną wiedzę i umiejętności.


W 2023 roku pozyskali dwa komplety ubrań specjalnych, pięć hełmów, defibrylator AED, piłę szablastą, rękawice dielektryczne, dwie pary nakładek antypoślizgowych, 20 kompletów umundurowania koszarowego dla MDP.


Działalność OSP w Kamieniu nie ograniczała się tylko do spraw bojowych. Druhowie stawiają na prewencję społeczną. Wizytowali w szkołach, gdzie przeprowadzali zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wiedzę tę przekazywali także podczas festynów, gdzie prezentowali również swój sprzęt i przybliżali swoją pracę.


Strażacy z Kamienia wspólnie z druhami z OSP Szyszłowo już po raz drugi zorganizowali II Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych. Brali również udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Jednostkę reprezentowały trzy drużyny: MDP dziewcząt (II miejsce), MDP chłopców (III miejsce) i drużyna seniorów (VII miejsce).


W tym roku strażacy z Kamienia planują wykonać kapitalny remont kuchni, modernizację toalet oraz zaadoptować pomieszczenia na Biuro Zarządu. W planach jest również pozyskanie ubrań koszarowych, hełmów bojowych i dla MDP, oraz umundurowania dla najmłodszych druhów.


Walne zebranie było okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych druhów oraz podziękowań dla osób i instytucji, z którymi współpracuje jednostka. Strażacy podziękowali m.in. Wójt Gminy Słupca - Grażynie Kazuś, która ogłosiła, że żegna się z tą funkcją.


Członkowie OSP Kamień optymistycznie patrzą w przyszłość i wierzą, że uda im się zrealizować jak najwięcej zamierzonych planów na ten rok.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page