top of page

Reklama

Spotkali się na sesji ostatni raz

To była ostatnia sesja tej kadencji Rady Gminy Strzałkowo. W czwartek (21.03) odbyło się ostatnie posiedzenie strzałkowskich radnych.


W porządku obrad sesji znalazło się kilka istotnych punktów, w tym podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego dla powiatu słupeckiego. Dodatkowo, omówiono sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Strzałkowo, jego jednostek organizacyjnych oraz realizacji ,,Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023".


Głównym punktem posiedzenia było podsumowanie działalności samorządu gminy Strzałkowo w latach 2018-2024. W swoim wystąpieniu wójt Dariusz Grzywiński wskazał również najważniejsze wyzwania, które czekają strzałkowski samorząd w najbliższym czasie. To przede wszystkim drugi etap rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Gmina posiada już dokumentację budowlaną na to zadanie. Dokończenie rozpoczętej w 2023 roku inwestycji umożliwi z kolei podjęcie dalszych kroków w celu budowy kanalizacji sanitarnej w: Bielawach, Skarboszewie i Paruszewie.


Kolejną ważną inwestycją ma być budowa nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W budżecie na ten cel zabezpieczone jest 9 milionów złotych pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, a obecnie realizowana jest dokumentacja budowlano-przetargowa.


Gmina przygotowuje również tereny pod inwestycje wzdłuż planowanej drogi obronnej. Obecnie strzałkowski samorząd posiada w ofercie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni ponad 90 ha, jednak budowa drogi obronnej z bezpośrednim dojazdem do autostrady może okazać się sporym atutem w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów. Przebieg drogi po przeprowadzonych konsultacjach został już zatwierdzony i obejmie, m.in. wybudowanie ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92 i wiaduktu nad linią kolejową między Strzałkowem a Słupcą.


Gmina Strzałkowo rozpoczęła także rozmowy z powiatem słupeckim nad możliwością udzielenia wsparcia finansowego w zakresie przebudowy drogi Szemborowo-Otoczna. W kolejce są również drogi w Stawie i Krępkowie, które wymagają pilnej przebudowy.


Na zakończenie Dariusz Grzywiński podziękował radnym, sołtysom i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego samorządu, przypominając, że to jego ostatnia sesja w charakterze Wójta Gminy Strzałkowo.

Zdjęcie: UG Strzałkowo

Kommentare


bottom of page