top of page

Reklama

,,Robicie to pod publikę". Burzliwe obrady nad przyszłorocznym budżetem

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie, budowa drogi w Kraśnicy, czy powstanie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Targowej w Golinie - to tylko niektóre inwestycje, które mają być zrealizowane w 2024 r. w gminie Golina. Budżet na przyszły rok został przyjęty, choć niejednogłośnie.


Burzliwa była ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Golinie. Podczas niej radni podejmowali budżet na 2024 r. Wcześniej jednak głosowali nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032. Radny Janusz Mirek zauważył, że nie ma w niej ujęte budowy nowego ośrodka zdrowia.


- We wrześniu tego roku przyjęliśmy stanowisko żeby przystąpić do budowy gminnej przychodni zdrowia. (...) Myślałem, że to stanowisko przełoży się to na Wieloletnią Prognozę Finansową. Chciałem złożyć wniosek o to, aby WPF rozszerzyć o wpisanie kwot. Będę przeciwny przyjęcia WPF, bo to jest paradoks. 14 września przyjmujemy uchwałę, żeby budować. Teraz będziemy głosować, żeby nie budować. Jeżeli czegoś nie wpisuje się do Prognozy, tzn. że się z tego rezygnuje, a ośrodek jest mieszkańcom potrzebny - powiedział Janusz Mirek. Jego zdanie poparł radny Wojciech Grodzki. - Dziwię się radnym, że teraz będą głosować przeciw budowie.


Skarbnik Janina Adamczewska wyjaśniała, że do WPF wpisane zostały te zadania, które mają źródło finansowania. - Czekamy za dofinansowaniem, które może napłynie na początku roku. Myślę, że nie będzie żadnego problemu przy wprowadzaniu zmian przy WFP wprowadzić zadanie dot. budowy ośrodka zdrowia. Za zmianami zagłosowało dziesięcioro radnych. Pięcioro wstrzymało się od głosu.


Kolejnym punktem sesji była podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Golina na 2024 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 79,4 mln zł, zaś wydatki w wysokości 85,3 mln zł. Daje to deficyt w kwocie 5,9 mln zł, który ma zostać pokryty przychodami z tytułu spłat pożyczek i z zaciągniętych kredytów.


Najbardziej wartościową inwestycją z zbliżającym się roku ma być budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica. Zadanie opiewa na kwotę ponad 9,6 mln zł. Dużym przedsięwzięciem jest również rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej o wartości ok. 6 mln zł. W planach jest także uporządkowanie gospodarki wodnej w Golinie za blisko 2 mln zł i budowa chodnika i ścieżki rowerową na ul. Targowej w Golinie (ponad 1,6 mln zł).


Zmiany w przyszłorocznym budżecie zaplanował m.in. radny Janusz Mirek. Uważał, że lepiej dotację celową w wysokości 100 tys. zł przeznaczyć na organizację Dnia Europejskiego połączonego z Dniami Goliny, niż na Galę Noworoczną. - Dzięki Unii Europejskiej jako gmina zrobiliśmy stumilowy krok. Uważam, że powinniśmy uczcić tę rocznicę i dużo bardziej by się to przydało niż Gala Noworoczna - argumentował.


Janusz Mirek zaproponował również, aby zrezygnować z modernizacji orlika przy szkole w Kawnicach. Pieniądze, jego zdaniem, powinny pójść na montaż instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Miałoby to zmniejszyć rachunki za wodę i ścieki.


Z kolei radny Krzysztof Szymański zaproponował, aby zamiast organizacji Gali Noworocznej, na hali widowiskowo-sportowej w Golinie postawić lodowisko. Działałoby ono podczas zimowych ferii, a korzystać z niego mogłyby dzieci z całej gminy. Pomysły obu radnych zostały jednak odrzucone.


- Przed sesją zakończyliśmy posiedzenie komisji. Mieli tam państwo możliwość zadawania pytań, ustosunkowania się do budżetu. Teraz jest to robione pod publikę tylko żeby zaistnieć. (...) Można wszystko zgłaszać, lodowiska, baseny. Tylko jaki będzie tego efekt finalny? - pytał burmistrz Mirosław Durczyński. - Ja jestem burmistrzem całej gminy. Nie można patrzeć tylko przez pryzmat jednej miejscowości - dodał.


- Proszę nie mówić, że działamy pod publikę. Skoro mamy prawo zgłaszać wnioski na sesji to je zgłaszam na sesji, a nie na komisjach. Mogę zgłosić kilka małych rzeczy, które mi się nie podobają. To o czym mówię, jest dla mieszkańców całej gminy, nie tylko Goliny – odpowiedział Janusz Mirek.


Ostatecznie za przyjęciem budżetu na 2024 rok zagłosowało 14 radnych. Janusz Mirek zdecydował, że nie odda głosu.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page