top of page

Reklama

Rekordowy budżet powiatu przyjęty, choć niejednogłośnie

Radni powiatowi na dzisiejszej sesji (22.12) przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok.


Dochody budżetu wyniosą 203 604 077,53 zł, wydatki 203 890 954,53 zł. Aż 117 004 930,62 zł wyniosą wydatki majątkowe. Deficyt przyszłorocznego budżetu to 286 877,00 zł zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.


Na 15 radnych obecnych na sesji – 13 zagłosowało za przyjęciem uchwały. Andrzej Kasprzyk wstrzymał się od głosu, a Mariusz Król był przeciw.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Słupcy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


bottom of page