top of page

Reklama

Radny nie jest już w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Temat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej składu został poruszony przez radna Joannę Przybylską jeszcze na grudniowej sesji Rady Gminy Słupca.


Pod koniec ubiegłego roku radna zapytała się wójt we wolnych wnioskach o wspomnianą wcześniej komisję. - Chciałam się dowiedzieć, bo tutaj chodzą słuchy, że zostanie zmieniony skład Komisji Alkoholowej. Czy jest taka konieczność i ewentualnie, czym to jest spowodowane? Czy zostanie wymieniony cały skład komisji, czy on zostanie powiększony o jedną osobę? - pytała Przybylska.


- Komisja Alkoholowa, która jest powołana przy naszym urzędzie jest komisją wójta i wszelkie informacje na ten temat dostanie pani na piśmie - odpowiedziała wójt Grażyna Kazuś. - To jest gminna komisja, nie pani. Ja wiem, że pani powołuje członków do tej komisji. Jednak to jest gminna komisja i my jako rada dajemy na tą komisję - sprostował radny Kazimierz Spławski.


Powiedział również, że w składzie komisji jest jedna osoba z miasta. Radny uważał, że to ona powinna zostać pierwsza wyrzucona, a nie radny Leszek Woźniak. Stwierdził, że chociaż jeden członek w tej komisji powinien być z Rady Gminy Słupca.


Wójt ponownie powiedziała, że odpowiedzi udzieli na piśmie. Szybszej odpowiedzi radny Spławski uzyskał od przewodniczącego Jerzego Kopczyńskiego. - Proszę mi wskazać podstawę prawną, gdzie jest napisane, że członkiem komisji musi być radny lub mieszkaniec gminy Słupca. Paradoksalnie pieniędzy nie przekazujemy, a komisja je ma, ponieważ o tym decyduje ustawa mówiąca o tym, że wszystkie środki z wydanych zezwoleń muszą służyć do realizacji celów przez tą komisję - powiedział Kopczyński.


Na styczniowej sesji (26.01) radna Przybylska i radny Spławski otrzymali odpowiedź. W imieniu wójt przeczytał ją zastępca Cezary Przybylski. Poinformował, że został ustalony nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodniczącą została Stanisława Stogińska. Aneta Wrotecka jest jej zastępcą. Członkami komisji jest Henryka Bengier i Marian Skibiński.


Dalej zastępca wójta wspomniał, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje delegację wójtom, burmistrzom i prezydentom miast do ustalania składu gminnej komisji. W myśl tych przepisów od 1 stycznia 2023 r. członkiem komisji nie jest już radny Leszek Woźniak.


Wójt w grudniu zeszłego roku powołała pełnomocnika ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani. Została nim Marta Sobieraj, która nie jest członkiem komisji, a tylko z nią współpracuje. Funkcje zaczęła pełnić z początkiem 2023 r.


Następnie w piśmie przytoczono te same argumenty, co na grudniowej sesji przewodniczący Kopczyński. Wielkość środków przeznaczonych na działalność tej komisji determinuje wysokość wpływu z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ze sprzedaży ,,małpek". Środki te nie mogą być przeznaczone na inny cel.


16 stycznia powołano kolejnego członka komisji - Sylwię Najdzińską. Legitymuje się ona szkoleniem, o którym mowa w odpowiedniej ustawie. To szkolenie jest jedynym koniecznym warunkiem by sprawować funkcję członka komisji.


Wójt Kazuś dodała tylko, że jest po rozmowie z radnym Woźniakiem i powiedziała, że wszystkie sprawy są już uregulowane i nie ma między nimi żadnego sporu. Radny Spławski powiedział, że ,,nareszcie dostałem prawdziwą odpowiedź" i jest z niej zadowolony.

Zdjęcie z archiwum


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page