top of page

Reklama

Przebudują drogę gminną i powiatową w gminie Orchowo

Dwa odcinki dróg w gminie Orchowo doczekają się modernizacji.


Chodzi o ulicę Wierzbową w Orchowie i drogę powiatową na odcinku Orchowo - Osówiec. Wartość pierwszej inwestycji wynosi 2 088 392,40 zł w tym: wartość dofinansowania 1 881 000,00 zł, środki własne gminy 207 392, 40 zł. Zadanie zrealizuje POLBUD POLAK Sp. z o.o. i ma potrwać niecały rok.


W zakres przebudowy drogi wchodzą: roboty pomiarowe, karczowanie pni, wycinka drzew, wywóz karpiny, gałęzi i dłużyc, wymiana przepustu z rur betonowych fi 60 na rurę PEHD fi 60 wraz z wykonaniem ścianek czołowych dla przepustów, ułożenie przepustów pod zjazdami indywidualnymi z rur PEHD fi 400 wraz z wykonaniem ścianek czołowych dla przepustów, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, odmulenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp, wykonanie zjazdu publicznego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego.


Za ponad 6 mln zł zostanie przebudowana droga między Orchowem, a Osówcem. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo – Osówiec”, obejmuje odcinek od drogi wojewódzkiej nr 262 w Orchowie do końca zabudowań

w miejscowości Osówiec o długości 2,564 km. Na zakres prac objętych inwestycją składają się m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem powierzchniowym i kanalizacją deszczową zamkniętą, konserwacja istniejących rowów i wykonanie utwardzenia poboczy, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa chodników oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawcą robót jest Firma Budowlano – Usługowa „EKO – BUD” s.c. Elżbieta Jacek Majdeccy. Kwota kontraktu wynosi 6 662 367,80 zł.

Za ponad 2 mln zł zostanie zmodernizowana ul. Wierzbowa w Orchowie; zdj.: UG Orchowo

Remont drogi powiatowej między Orchowem, a Osówcem do jedna z większych inwestycji w powiecie w przyszłym roku; zdj.: Starostwo Powiatowe w Słupcy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page