top of page

Reklama

Przebudują drogę dojazdową do gruntów rolnych w Przyjmie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie przeprowadzi prace, które obejmują wykonanie 931 m nowej nawierzchni drogi w Przyjmie. We wtorek (11 lipca) burmistrz Mirosław Durczyński oraz prezes ZGKiM – Maksymilian Wojdyński podpisali w tym celu umowę.


Inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Przyjma" zostanie zrealizowana dzięki wsparciu środków krajowych pochodzących z Programu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na mocy podpisanej 27 kwietnia br. umowy pomiędzy gminą Golina a samorządem województwa wielkopolskiego.


W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie szeregu czynności, w tym przygotowanie terenu, utworzenie koryta, układanie nawierzchni i poboczy, przeprowadzenie prac wykończeniowych oraz porządkowych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 599 087,86 zł, przy czym dofinansowanie z Funduszu Odbudowy Gospodarki Regionalnej (FOGR) stanowi 24,54% inwestycji, co równa się kwocie 147 000 zł. Prace budowlane mają potrwać do 11 października 2023 roku.


Inwestycja ma na celu polepszenie warunków korzystania przez uczestników ruchu, w tym umożliwienie dojazdu do gruntów rolnych.

Zdjęcie: Urząd Miejski w Golinie

Comments


bottom of page