top of page

Reklama

Powiat koniński dołoży do budowy linii kolejowej Konin - Turek

Rada Powiatu Konińskiego wyraziła zgodę na współfinansowanie przez powiat koniński budowy linii kolejowej na trasie Konin - Turek.


Na dzisiejszej sesji (26.01) powrócił temat „Budowy linii kolejowej Turek - Konin”. - Zarząd powiatu przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie udziału finansowego powiatu w tym przedsięwzięciu. Po ożywionej dyskusji, wysłuchaniu mieszkańca gminy Krzymów (który wyraził sprzeciw dla planowanej inwestycji) oraz przedstawieniu pozytywnej opinii komisji rozwoju i infrastruktury w tej sprawie, radni przyjęli dokument w proponowanym brzmieniu stosunkiem głosów 13 „za”, 8 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”. Tym samym, Rada Powiatu Konińskiego wyraziła zgodę na współfinansowanie przez powiat koniński budowy linii kolejowej na trasie Konin-Turek. Podjęta uchwała przewiduje wkład własny powiatu w kwocie nieprzekraczającej 2 000 000 złotych i będzie przekazana zgodnie z okresem realizacji projektu, tj. w latach 2023 – 2028, czyli 400 tysięcy rocznie - poinformowała nas Marta Bagrowska, powiatowy rzecznik prasowy.


Poza tym, na czwartkowej sesji radni powiatowi dokonali zmian w budżecie oraz zaktualizowali program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po wystąpieniu przewodniczącego zarządu, radni dokonali aktualizacji „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022 – 2024” zapewniając na tegoroczną realizację ujętych w nim zadań – 2 146 944 zł.


Kolejne decyzje również dotyczyły spraw finansowych. Po przyjęciu autopoprawek zgłoszonych przez zarząd (z wyłączeniem inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego w Rudzicy (gm. Kramsk), która uzyskała negatywną opinię komisji budżetowej) radni przychyli się do proponowanych zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.

Zdjęcie: Marta Bagrowska


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!

Comments


bottom of page